Твоят глас - твоето бъдеще - "Климатичните промени и зеленият преход"

Вижте препоръките на младежите от ЕС и АС

Климатичните промени и зеленият преход
UN0407016/Franco

За

Общо 115 042 юноши и млади хора на възраст между 14 и 35 години от Африка и Европа бяха попитани относно климатичните промени и зеления преход чрез младежката платформа U-Report. Около 68 процента от отговорите идват от момчета и млади мъже и 31 процента – от момичета и млади жени1 . Повечето респонденти са от Африка, като 67 процента от отговорите са от Западна Африка, следвани от Източна Африка (23 процента), Централна Африка (7 процента) и Южна Африка (2 процента).

Климатичните промени и зеленият преход