Твоят глас - твоето бъдеще

Превръщане на предизвикателствата в решения

Твоят глас твоето бъдеще
African Union, European Union, UNICEF, U-Report

За

Тази публикация е разработена от офиса на УНИЦЕФ в Брюксел и глобалния екип на младежката платформа U-Report, в сътрудничество с отдела на УНИЦЕФ за комуникации и иновации. Произведен е с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Мненията, изразени в този доклад са на УНИЦЕФ и не отразяват непременно възгледите на Европейския съюз.


От падащото меню свалете отделните теми в доклада: „Дигитална трансформация“, „Управление, мир и сигурност“, „Преход към зелена икономика“ и „Устойчиво икономическо развитие“ на бългавски език.

 

Your voice your future - cover photo