Съображения относно мерките за обществено здравеопазване, касаещи училищата, в условия на COVID-19

Приложение към съображенията за адаптиране на здравните и социалните мерки в условия на COVID-19

Момче стои на последния чин в класната стая в училище
UNICEF

За

По целия свят държавите предприемат мащабни здравни и социални мерки (ЗСМ), включително затваряне на училища, за да се предотврати разпространението на вируса SARS-CoV-2, който причинява COVID-19.1 Това приложение разглежда съображенията, касаещи функционирането на училищата, включително тяхното отваряне, затваряне и повторно отваряне, и мерките, необходими за свеждане на риска от COVID-19 до минимум за учениците и персонала. Това приложение важи за образователната среда за деца под 18-годишна възраст и описва общите принципи и ключовите препоръки, които могат да бъдат пригодени не само към училищата, но и към специфични училищни ситуации като извънкласни дейности.