Рамка за устойчиви училища

Насоки как децата да се чувстват безопасно в училище, да учат и да се справят успешно

Учиеници стоят и си говорят в двора на училището си по време на пандемията
UNICEF Bulgaria/2021

За

Този документ е разработен като придружаваща брошура към насоките на УНИЦЕФ за отваряне на училищата: Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19.

Документът е рамка, която има за цел да подкрепи училищата при възобновяване на учебните занимания. Той се фокусира върху устойчивостта и как училищата, учителите и учениците могат да се справят със стресовите преживявания, несигурността и промяната, породени от пандемията. Устойчивите училища, персоналът и учениците да се завърнат след прекъсването на обучението и да се адаптират към новите норми и реалности на учебната година.

Тази рамка би била полезна на училищните директори, учителите и училищния помощен персонал, като и училищните психолози и социалните педагози. Документът може да ползват и представителите на Регионалните управления по образование, общинските структури по образование и целият преподавателски състав.

Рамката приканва училищата да проучат въпросите как да планират отварянето на училището, като същевременно предоставя насоки за това как най-добре да отговорят на сегашната ситуация. Документът е организиран в четири основни области:

• Достъп

• Учене

• Благополучие и психично здраве

• Безопасни училища

Отваряне на училищата и гарантиране, че всички деца и млади хора ще имат достъп до образование в безопасна среда, при спазване на препоръчаните мерки. Важно е ВСИЧКИ ученици да продължат образованието си, като бъдат подпомогнати да изградят свързаност с училището, емоционална устойчивост, приятелства и усещане за напредък в ученето.

Тези четири области са в основата на устойчивите образователни системи, устойчивите училища и устойчивите личности.

Рамка за устойчиви училища - корица

Files available for download