Картографиране на работещите в социалната сфера и свързаните сектори

Вижте доклад от изследването на УНИЦЕФ

Учител помага на дете със специални нужди, двамата разглеждат книжка с картинки
UNICEF/UN038353/McConnico

За

Работната сила в социалния сектор играе ключова роля в подкрепата за деца, семейства и общности, за борба с бедността, идентифициране и справяне с рисковете и предоставяне на социални услуги, за да се подобри благосъстоянието на хората. Добре развитата работна сила в социалния и свързаните сектори също е от съществено значение за постигане на социална справедливост, намаляване на дискриминацията, промяна на социалните норми, превенция и справяне с насилието и разделянето на семействата.

Докладът представя резултатите от първото „Картографиране на работещите в социалната сфера и свързаните сектори“, проведено в България през 2019-2020 г. Картографирането обхваща трите основни ангажимента за инвестиране в общия Призив за действие с цел укрепване на работната сила в социалната сфера в регион Европа и Централна Азия на регионалния офис на УНИЦЕФ – 1) планиране на работната сила, 2) развитие на работната сила, 3) подкрепа за работната сила. Оценката показва, че общият брой професионалисти в социалния и свързаните с него сектори в България е 47 868, и предоставя набор от конкретни препоръки за укрепване на политиките за деца, семейства и уязвими групи, планиране на мерки за изграждане на капацитет и осигуряване на ефективна подкрепа за работната сила и специалистите, работещи с деца и родители.

Картографиране на работещите в социалната сфера  свързаните сектори