Доклад от картографиране на програми и инициативи в България за насърчаване на социално-емоционалното учене

Април, 2024 г.

Adolescents, Peacemakers from 7th school in Sofia
UNICEF Bulgaria/2023/Minkov

За

През последните няколко години, в контекста на пандемията от Covid-19 и кризата с психичното здраве на децата и подрастващите, програмите за социално-емоционални умения в училище се разглеждат като обещаващ начин да се насърчи емоционалното благополучие и да се намалят проблемните поведения. За да проучи повече ефективни практики и подходи, УНИЦЕФ България инициира картографиране, което предоставя моментна снимка на съществуващите вече програми, свързани със социално-емоционалното учене и умения, както и на някои тенденции по отношение на реализацията им. В доклада са представени 29 организации, които развиват повече от 30 програми по социално-емоционално учене. Изводите от картографирането могат да послужат като основа за популяризиране на успешни практики по социално-емоционално учене, които биха били от полза за всички училища и детски градини. На базата на картографирането могат да се предприемат застъпнически действия за развитие на системни програми по социално-емоционално учене сред по-голям брой деца и млади хора в България.

Доклад от картографиране на програми и инициативи в българия за насърчаване на социално-емоционалното учене
Автор
УНИЦЕФ