Децата в медиите

Анализ на медийото съдържание

Телевизионна камера
UNICEF/2016

За

Ролята на медиите в създаването на обществени нагласи към децата и техните проблеми едва ли подлежи на съмнение. През последните години дебатът за правата на децата и за задълженията на обществото преминава през нови препятствия. Медиите все по-трудно удържат ролята си на посредници в пряката комуникация между институции, политически партии и потребители в социалните мрежи. Доказателства можем да открием в медийното отразяване дори само на два важни за бъдещето на децата документа като Стратегията за закрила на детето и т.нар. Истанбулска конвенция.


Отчитайки тази роля на медиите, през 2018 г. УНИЦЕФ и АЕЖ-България създадоха обмислен синтез на ключови положения в медийното писане за деца – Пътеводител за етичното отразяване на децата в медиите, и разгърнаха програма от обучения на журналисти в различни като характеристики медии. Пътеводителят служи в известен смисъл за отправна точка на настоящото изследване, което търси актуалните измерения на медийното поведение през 2020 г. и възможните позитивни резултати от насоченото обучение на журналисти.

Децата в медиите -анализ на съдържанието

Свалете документа