Има деца, които не мечатят за играчки, а за грижа, обич и закрила