„Шампиони за децата“ подкрепят мисията на УНИЦЕФ за по-добро бъдеще за всяко дете

Търсят се нови герои за екипа ни по фондонабиране

УНИЦЕФ
Търсят се нови герои в едип Шампиони за децата на УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2019