УНИЦЕФ: Най-уязвимите деца в България имат нужда от твоята подкрепа

На 1 юни, Денят на детето, Детският фонд на ООН стартира дарителска кампания

Момиченце е седнало на пода, прегърнало е свитите си колене и е навело глава. А на стената отдясно на нея се протяга сянка на ръка, която иска да я достигне, докато зад нея е нарисувана къща.
UNICEF Bulgaria/2017

Tревожните факти сочат, че предизвикателствата са големи, но те могат да бъдат преодолени с редовната подкрепа на дарителите и партньорите на УНИЦЕФ

София, 1 юни 2017 г. - УНИЦЕФ в България стартира онлайн кампания за набиране на средства под надслов “Промени историята”. Избраното послание цели да привлече общественото внимание към проблемите на най-уязвимите деца в страната и да даде гласност на правото на всяко дете на семейна среда, образование, закрила и защита от насилие. Кампанията представя момичетата и момчетата като герои в мрачна приказка и призовава съмишлениците на организацията – личностите и компаниите, които могат да се застъпят за детските права – да влязат в ролята на „добрата сила“, която идва на помощ и дарява надежда за по-добро бъдеще.

Всеки желаещ може да подкрепи каузата, като дари еднократно онлайн или да стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения към УНИЦЕФ. 

Събраните средства ще подпомогнат благосъстоянието на децата в България, а тревожните факти сочат, че предизвикателствата са големи, но те могат да бъдат преодолени с редовната подкрепа на дарителите и партньорите на УНИЦЕФ:  

:: Над половин милион деца живеят в риск от бедност. 
:: Близо 2 000 деца се разделят от семействата си всяка година. Над 1 000 момчета и момичета все още живеят в институции. 
:: През 2016 г. в България са получени 3 158 сигнали за насилие над деца. Хиляди други остават скрити за официалната статистика. 
:: Всяка година около 1 000 деца не прекрачват училищния праг.
:: През учебната 2015/2016 година 16 400 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14.3 хил. в основното образование.

Източници: Национален статистически институт, Агенция за социално подпомагане.

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЦАТА 

Благодарение на редовната подкрепа на дарители и партньори, със своята дейност УНИЦЕФ в България връща детството в живота на стотици от най-уязвимите момчета и момичета в страната. През изминалата 2016 г. организацията е основен двигател на редица положителните промени, част от които са:

Над 2300 момичета и момчета са получили грижа в приемни семейства.


Семейно-консултативните центрове, подкрепени от УНИЦЕФ, са оказали подкрепа на 606 деца за достъп до детска градина, здравеопазване и образование.


Подкрепените от организацията Центрове за майчино и детско здраве в Сливен и Шумен са оказали съдействие и грижа за 6400 семейства и са подобрили уменията на над 350 родители чрез „Работилница за родители“.


Центровете за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“, създадени в градовете Монтана, Шумен и София след кампания на УНИЦЕФ, партньори и дарители, са оказали подкрепа на 164 деца жертви на насилие.


Нека заедно продължим напред!

Децата са бъдещето, но те имат нужда от грижа и подкрепа в настоящето – техните права и благосъстояние не могат да чакат!