01 Декември 2021

Рамка за устойчиви училища

Този документ е разработен като придружаваща брошура към насоките на УНИЦЕФ за отваряне на училищата: Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19. Документът е рамка, която има за цел да подкрепи училищата при възобновяване на учебните занимания. Той се фокусира върху устойчивостта и как училищата, учителите и учениците могат да се справят със стресовите преживявания, несигурността и промяната, породени от пандемията. Устойчивите училища, персоналът и учениците да се завърнат след прекъсването на обучението и да се адаптират към новите норми и реалности на учебната година. Тази рамка би била полезна на училищните директори, учителите и училищния помощен персонал, като и училищните психолози и социалните педагози. Документът може да ползват и представителите на Регионалните управления по образование, общинските структури по образование и целият преподавателски състав. Рамката приканва училищата да проучат въпросите как да планират отварянето на училището, като същевременно предоставя насоки за това как най-добре да отговорят на сегашната ситуация. Документът е организиран в четири основни области: • Достъп • Учене • Благополучие и психично здраве • Безопасни училища Отваряне на училищата и гарантиране, че всички деца и млади хора ще имат достъп до образование в безопасна среда, при спазване на препоръчаните мерки. Важно е ВСИЧКИ ученици да продължат образованието си, като бъдат подпомогнати да изградят свързаност с училището, емоционална устойчивост, приятелства и усещане за напредък в ученето. Тези четири области са в основата на устойчивите образователни системи, устойчивите училища и устойчивите личности.