26 Юни 2023

Да дадем най-добър старт на всяко дете

Предизвикателството, В България, годишно се раждат около 60 000 деца. Международни изследвания показват, че 1 на всеки 7 деца има затруднения в развитието.  Научно доказано е, че колкото по-рано бъдат открити тези затруднения, толкова по-голям шанс има детето да ги преодолее. При близо 1/3 от децата в България затрудненията в развитието или уврежданията са установени…, Какво представлява ранната интервенция?, В момента УНИЦЕФ развива програми за ранна интервенция в 5 пилотни общини - Нова Загора, Сливен, Стара Загора, Хасково и Чирпан. Това са безплатни услуги за семействата на деца от 0 до 5-годишна възраст със затруднения в развитието или увреждания - консултиране, информиране и обучение на родители за прилагане на нови подходи за стимулиране …, Вижте още истoрии на деца и семейства, подкрепени чрез програмa Ранна интервенция на УНИЦЕФ и партньори:, UNICEF Bulgaria/2023 UNICEF Bulgaria/2023 Display caption Show Original Caption Display caption Show Original Caption
27 Септември 2022

Децата с увреждания и затруднения в развитието се нуждаят от подкрепа възможно най-рано

 Затрудненията в развитието могат да включват неврологични нарушения (например церебрална парализа, аутизъм и др.) или генетични увреждания (напр. Синдром на Даун). В други случаи се наблюдават затруднения в една или няколко области на развитие (груби и фини двигателни умения, развитие на речта и езика, социални и емоционални умения, грижи за себе…, УНИЦЕФ България подкрепя въвеждането на системен подход към ранната детска интервенция, Този подход включва координирани усилия в рамките на системата на здравеопазването за подобряване на мониторинга на ранното детско развитие и ранно откриване на затруднения в развитието; установяване на механизми за насочване на деца, изложени на риск от затруднения в развитието, към общностни услуги за ранна интервенция; предоставяне на…, Пилотни услуги за ранна детска интервенция, В пилотните общини с подкрепата на УНИЦЕФ са разкрити услуги за ранна детска интервенция. Това е услуга в подкрепа на родители на деца от 0 до 5-годишна възраст със затруднения в развитието или увреждания. Услугата се предоставя без­платно и включва подкрепа, консултиране, информиране и обучение на семействата да прилагат различни подходи в…, Програма за обучение на родители и лица, полагащи грижа за деца със затруднения в развитието Caregiver Skills Trainin, Това е програма на Световната здравна организация, разработена в партньорство с Autism Speaks и редица академични институции и професионални организации. Предназначена е за семейства, родители и други лица, които полагат грижи за деца със затруднения в развитието на възраст между 2 и 9 години. Тя е разработена на база подходи, основани на…, Ресурси, Национална мрежа за децата, Ранна детска интервенция-шанс за развитие на всяко дете Ранна детска интервенция - презентация Ситуационен анализ на услугите за децата с увреждания Препоръчителни практики за ранна детска интервенция - Ръководство за специалисти Брошура за програмата CST