27 Юни 2018

Ранно детско развитие

Ранните години формират здравето и благополучието в дългосрочен план, Ранното детство — от раждането до прехода към училище — е уникален етап от човешкия живот, в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие. Това, което преживяват децата през тези ранни години, има дълготрайно влияние не само върху индивидуалното им благополучие през целия живот, но и върху бъдещето на техните…, Ресурси, Уебсайт www.roditel.unicef.bg  Ранно детско развитие - съвети за родителiи за първите 1000 дни GC_7_BG.pdf Общ коментар № 7 (2005) „Прилагане на правата на детето в ранна детска възраст“ 10-те най-чести въпроса за кърменето 10-те най-чести въпроси за кърменето Видеоклип „Контакт „кожа до кожа“ " Моят малък свят Книжка "Моят малък свят" Книжка "Да…, Решение, Вижте как УНИЦЕФ подпомага най-доброто ранно детско развитие за всяко дете УНИЦЕФ, в партньорство с правителството, местните власти, организациите на гражданското общество, професионални сдружения, други агенции на ООН, академичните среди и частния сектор, работи за осигуряване на семейна и общностна среда, която насърчава развитието на всяко дете…