26 Юни 2023

Да дадем най-добър старт на всяко дете

Предизвикателството, В България, годишно се раждат около 60 000 деца. Международни изследвания показват, че 1 на всеки 7 деца има затруднения в развитието.  Научно доказано е, че колкото по-рано бъдат открити тези затруднения, толкова по-голям шанс има детето да ги преодолее. При близо 1/3 от децата в България затрудненията в развитието или уврежданията са установени…, Какво представлява ранната интервенция?, В момента УНИЦЕФ развива програми за ранна интервенция в 5 пилотни общини - Нова Загора, Сливен, Стара Загора, Хасково и Чирпан. Това са безплатни услуги за семействата на деца от 0 до 5-годишна възраст със затруднения в развитието или увреждания - консултиране, информиране и обучение на родители за прилагане на нови подходи за стимулиране …, Вижте още истoрии на деца и семейства, подкрепени чрез програмa Ранна интервенция на УНИЦЕФ и партньори:, UNICEF Bulgaria/2023 UNICEF Bulgaria/2023 Display caption Show Original Caption Display caption Show Original Caption