04 Май 2023

Приложение Cboard

За голяма част от децата със специални образователни потребности общуването с другите е предизвикателство. Помощните средства за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) дават възможност на децата с комуникативни затруднения да се изразяват, а на техните родители, учители и съученици – да ги разбират и подкрепят.    Cboard e средство за…, Cboard и подкрепа за невербалните деца в България, УНИЦЕФ цели въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативната комуникация в детските градини и училищата в България, за да могат всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си.   Невербалните деца имат нужда от достъп до тези помощни средства, тъй като те им помагат да се развиват и достигнат пълния си потенциал. В…, ., Допълнителни ресурси: Можете да свалите приложението Cbord  за Android, Windows, iOS и Amazon Fire от тук . Изтеглете от тук наръчник за употреба на Cboard . Онлайн тренинг „Пътеводител на ДАК“  – материалите в тренинга са свободно достъпни и осигурени за всеки, който подкрепя много малки деца с тежки речеви и езикови затруднения, на които им е…