22 Февруари 2024

Учителите са супергерои за децата. Нека да ги подкрепим!

Мотото на тазгодишната ни кампания в началото на учебната година е #учителиТЕсаЯКИ за всяко дете Тя ще се фокусира върху ролята на учителите - основните двигатели на промяната във всяко училище. Целта на кампанията е да призове за подкрепа и признателност към учителите, така че те да овластят учениците и да изградят по-приобщаваща и позитивна…, Вижте кои са програмите, чрез които УНИЦЕФ подкрепя децата и младежите в България, Как да предотвратим насилието и тормоза в училище? Виж повече  тук  за програма "Стъпки заедно" на УНИЦЕФ Стъпки заедно към училище без насилие Ако ти или твой близък сте свидетел или жертва на насилие, потърси помощ на тел. 111 116 или в "Зона ЗаКрила"  тук Две ръце, наподобяващи крила, лого на Зона за закрила Научи повече за безплатната УНИЦЕФ…
04 Май 2023

Приложение Cboard

За голяма част от децата със специални образователни потребности общуването с другите е предизвикателство. Помощните средства за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) дават възможност на децата с комуникативни затруднения да се изразяват, а на техните родители, учители и съученици – да ги разбират и подкрепят.    Cboard e средство за…, Cboard и подкрепа за невербалните деца в България, УНИЦЕФ цели въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативната комуникация в детските градини и училищата в България, за да могат всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си.   Невербалните деца имат нужда от достъп до тези помощни средства, тъй като те им помагат да се развиват и достигнат пълния си потенциал. В…, ., Допълнителни ресурси: Можете да свалите приложението Cbord  за Android, Windows, iOS и Amazon Fire от тук . Изтеглете от тук наръчник за употреба на Cboard . Онлайн тренинг „Пътеводител на ДАК“  – материалите в тренинга са свободно достъпни и осигурени за всеки, който подкрепя много малки деца с тежки речеви и езикови затруднения, на които им е…
24 Януари 2023

Като две капки вода за всяко дете

Гледайте благотворителния мини сезон на „Като две капки вода за всяко дете“, който ще бъде посветен на каузите на УНИЦЕФ за децата на България.  В специалното издание участие ще вземат осем известни личности, които ще бъдат в дуети с осем талантливи деца. Участниците във всеки дует ще влязат в образа на различна звезда. Ненчо Балабанов, Калин…, Кои са каузите ни за децата на България, Закрила от насилие за всяко дете Закрила от насилие за всяко дете Глас за всяко дете Глас за всяко дете Най-добър старт за всяко дете Най-добър старт за всяко дете Каква е ситуацията в България Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие. Емоционалното насилие е най-често срещаният вид. 1/3 от децата са били жертви на…, Какво е решението на УНИЦЕФ, Зона ЗаКрила за всяко дете Встраната липсват достатъчно специализирани услуги за превенция и реакция на насилието над деца, които да подкрепят тях и родителите им за възстановяване от травмата и преживяното насилие. Ето защо УНИЦЕФ развива Детски центрове за застъпничество и подкрепа “Зона ЗаКрила“ , които до момента са подпомогнали над 3 000 деца…
10 Ноември 2022

Как УНИЦЕФ помага на невербалните деца в България да се изразяват и да общуват

Каква е ситуацията в България?, 32 000 е приблизителният брой на децата с увреждания в България. Близо 15 000 деца със специални потребности изпитват затруднения да общуват. Около 10 000 деца с увреждания в България не посещават училище или детска градина. Децата, които изпитват затруднения да общуват най-често са: деца с множество увреждания, с церебрална парализа, със сензорни…, Какво направихме?, Адаптирахме и преведохме на български език редица полезни ресурси: Платформа Global Symbols .  Каталог  "Помагащи технологии за допълваща и алтернативна комуникация видове и приложения" Безплатното приложение C-board , проведени бяха и обучения за обучители за въвеждане и прилагане на ДАК. В платформа Global Symbols , която непрекъснато обновява и…, Какво прави УНИЦЕФ, Реализира програмата „Глас за всяко дете“, която има 3 основни цели Да разработи българска система от символи и обучителен пакет. Да повиши капацитета на специалистите в Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) към Министерството на образованието и науката.  Да оказва директна подкрепа на деца, родители,…
27 Септември 2022

Децата с увреждания и затруднения в развитието се нуждаят от подкрепа възможно най-рано

 Затрудненията в развитието могат да включват неврологични нарушения (например церебрална парализа, аутизъм и др.) или генетични увреждания (напр. Синдром на Даун). В други случаи се наблюдават затруднения в една или няколко области на развитие (груби и фини двигателни умения, развитие на речта и езика, социални и емоционални умения, грижи за себе…, УНИЦЕФ България подкрепя въвеждането на системен подход към ранната детска интервенция, Този подход включва координирани усилия в рамките на системата на здравеопазването за подобряване на мониторинга на ранното детско развитие и ранно откриване на затруднения в развитието; установяване на механизми за насочване на деца, изложени на риск от затруднения в развитието, към общностни услуги за ранна интервенция; предоставяне на…, Пилотни услуги за ранна детска интервенция, В пилотните общини с подкрепата на УНИЦЕФ са разкрити услуги за ранна детска интервенция. Това е услуга в подкрепа на родители на деца от 0 до 5-годишна възраст със затруднения в развитието или увреждания. Услугата се предоставя без­платно и включва подкрепа, консултиране, информиране и обучение на семействата да прилагат различни подходи в…, Програма за обучение на родители и лица, полагащи грижа за деца със затруднения в развитието Caregiver Skills Trainin, Това е програма на Световната здравна организация, разработена в партньорство с Autism Speaks и редица академични институции и професионални организации. Предназначена е за семейства, родители и други лица, които полагат грижи за деца със затруднения в развитието на възраст между 2 и 9 години. Тя е разработена на база подходи, основани на…, Ресурси, Национална мрежа за децата, Ранна детска интервенция-шанс за развитие на всяко дете Ранна детска интервенция - презентация Ситуационен анализ на услугите за децата с увреждания Препоръчителни практики за ранна детска интервенция - Ръководство за специалисти Брошура за програмата CST