27 Април 2024

УНИЦЕФ в България за децата бежанци и мигранти

От въоръжени конфликти до природни бедствия, изменение на климата и политическа нестабилност – съвременния свят изправя децата пред много предизвикателства.  България е външна граница на Европейския съюз и се намира на прага на източносредиземноморския миграционен маршрут. България е една от държавите, през които мигранти и хора, търсещи спасение…, Ресурси, Общ Коментар № 6 (2005) Третиране на непридружени и отделени от семействата си деца извън държавата им по произход   Непридружени деца бежанци и мигранти Безопасност и достойнство за децата бежанци и мигранти: Препоръки за алтернативи на задържането и подходящи форми на грижа в Европа Пътят напред към укрепване на политиките и практиките относно…, Закрила на децата бежанци и мигранти, Вижте какво прави УНИЦЕФ в България Всяко дете има право на закрила, грижа и цялата подкрепа и услуги, от които се нуждае, за да се развива. Заено с правителството, местните власти, организациите на гражданското общество, професионални сдружения, други агенции на ООН, УНИЦЕФ работи за осигуряване на ефективна грижа и закрила на децата бежанци и…, Разгледайте изложбата "Невинност без граници"" тук, Exhibition Innocence Unbound Refugee Children 01, Вижте историята на Симаф от Сирия