Сътрудник „Фондонабиране“ (GS-6), едногодишен договор

Краен срок за кандидатстване 08 май 2024 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi