Сътрудник "Човешки ресурси" (GS-6), София, България

Краен срок за кандидатстване 8 февруари 2023 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi