Сътрудник директно фондонабиране в екипа „Шампиони за децата“

Присъедини се към УНИЦЕФ в България

УНИЦЕФ
Търсят се нови герои в едип Шампиони за децата на УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2019