Станете част от семейството на УНИЦЕФ чрез програмата Компания БЛАГОДЕТЕЛ

Защо да бъдете Компания БЛАГОДЕТЕЛ?

УНИЦЕФ

Компания БЛАГОДЕТЕЛ е програма на УНИЦЕФ в България за дългосрочно сътрудничество с бизнеса.

Тя дава възможност на компаниите в страната да бъдат част от мисията на УНИЦЕФ, като се ангажират дългосрочно с каузите на организацията чрез редовни дарения и активности, подчинени на една цел − защита на детските права.

Програмата цели да осигури финансиране на мащабни и устойчиви проекти в полза на децата и да даде възможност на организациите, включени в нея да извлекат реални бизнес ползи, свързани с по-високи продажби, подобрен корпоративен имидж, лоялност и мотивация на служителите, партньорите и клиентите.

Графика с причините, поради които да станете компания Благодетел
UNICEF Bulgaria

За да можем заедно да осигурим на всяко дете в България здраве, образование, закрила и справедлив шанс.

Как да се включите в компания БЛАГОДЕТЕЛ?

1. Запознайте се с целите и работата на УНИЦЕФ в страната и вижте как Вашите дарения ще помогнат да осигурим здраве, образование, закрила и възможност за пълноценно развитие на всяко дете в България.

2. Изберете ниво от програмата в зависимост от размера на годишното Ви дарение.

Сумите за годишно дарение, които може да направите като компания Благодетел
UNICEF Bulgaria

3. Вижте какви възможности и привилегии дава на компанията Ви всяко едно от нивата по отношение на брандинг, комуникация, ангажиране на служителите и отчетност.

4. Свържете се с нас, за да се запознаете с общите условия на Програма БЛАГОДЕТЕЛ, да получите повече информация за програмата и да решим какви дейности бихме могли да реализираме заедно.

5. Стартирайте редовни дарения към УНИЦЕФ в България с директен дебит или постоянно преводно нареждане към дарителската сметка BG34RZBB91551065034919.

6. Следете как помагат Вашите дарения и какви резултати постигаме заедно за децата.

Какво получавате като компания БЛАГОДЕТЕЛ?

Графика с това какво ви дава компания Благодетел
UNICEF Bulgaria

Как още можете да ни подкрепите?

  • Като поканите служителите си да станат редовни дарители на УНИЦЕФ (чрез дарения от работната си заплата, чрез SMS, по банков път или онлайн на www.unicef.org/bulgaria).
  • Като организирате благотворително събитие с участието на служителите (базар, парти, тиймилдинг), средствата от което да дарите на УНИЦЕФ.
  • Като споделите информация за дейността на УНИЦЕФ и текущите ни активности в корпоративните канали на компанията (уебсайт, социални мрежи, електронен бюлетин).
  • Като популяризирате каузите на УНИЦЕФ чрез информационни материали, предназначени за служителите, партньорите и клиентите на компанията Ви.
  • Като бъдете креативни и предложите друг начин, по който бихте искали да подкрепите дейностите на УНИЦЕФ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

Даниел Тасев, Директор „Корпоративни партньорства и фондонабиране“

Тел. (+359) 878 787 083, e-mail: dtasev@unicef.org

Списък с членовете на програма Компания БЛАГОДЕТЕЛ 2019 г.

*УНИЦЕФ не се ангажира и не препоръчва конкретни марки, продукти и услуги.