Специалист фондонабиране – финансов и маркетингов анализ

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2019 г.

УНИЦЕФ
Hands raised in the air in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi