Солидарност и отговорност на бизнеса в отговор на COVID-19

Онлайн срещи за обсъждане на ролята на частния сектор по време на здравната, икономическата и социалната криза

УНИЦЕФ
Солидарност и отговорност на бизнеса в ситуация с COVID-19
UNICEF Bulgaria/2020