Ръководител отдел "Фондонабиране" (NO-B level, постоянен договор), Job #556895

Краен срок за кандидатстване: 21 ноември 2022

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi