Ръководител на оперативен отдел (NO-3, fixed-term contract) - Job # 553931

Краен срок за кандидатстване 31 август 2022 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi