Програмен сътрудник (GS-6) БГ. Временен договор. Хуманитарен отговор

Краен срок за кандидатстване 3 ноември 2022 г.

УНИЦЕФ
Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi