COVID-19: насоки за защита на децата и безопасната работа на училищата

Препоръките са изготвени съвместно от Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК), УНИЦЕФ и Световната здравна организация (СЗО)

11 Март 2020
COVID-19: насоки за защита на децата и безопасната работа на училищата
UNICEF
Изтеглете съвместните насоки за защита на децата и училищата от COVID-19 от ТУК. 
 

ЖЕНЕВА/НЮ ЙОРК, 10 март 2020 г. — Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК), УНИЦЕФ и Световната здравна организация (СЗО) излязоха с препоръки в помощ на предпазването на децата и училищата от разпространение на вируса COVID-19. Насоките съдържат особено важна информация и практически списъци за проверка за безопасност в училищата, както и съвети към националните и местните органи за това как да се адаптират и да реализират планове за работа на образователните заведения в извънредна ситуация.

В случаите, когато се налага затваряне на училища, насоките съдържат препоръки за ограничаване на възможните отрицателни последствия за обучението и благосъстоянието на децата. За това е необходимо да бъдат изработени ефективни планове за осигуряване на непрекъснат учебен процес, включващи възможности за учене от разстояние, стратегии за онлайн образование и радиопредавания с образователно съдържание, както и достъп до основни услуги за всички деца. Тези планове следва да включват и необходимите мерки за бъдещото безопасно отваряне на училищата.

 По отношение на училищата, които остават отворени, с цел децата и техните семейства да бъдат защитени и информирани, се призовава:


  • На децата да бъде предоставена информация за това какво да направят, за да се защитят;
  • За насърчаване на най-добрите практики за миене на ръцете, поддържане на хигиена и осигуряване на хигиенни материали;
  • За почистване и дезинфекция на училищните сгради, и особено на източниците на вода и санитарните помещения; и
  • За подобряване на проветрението и вентилацията.

Макар че насоките са предназначени за държави, където вече има потвърдени случаи на предаване на вируса COVID-19, те са приложими във всякакъв контекст. Образованието може да насърчи учениците да станат застъпници за мерки за превенция и контрол на заболяванията у дома, в училище и в тяхната общност, като разговарят с други хора за това какви мерки трябва да се вземат за предотвратяване на разпространението на вируса. Поддържането на безопасната работа на училищата или отварянето на училища след период, през който те са били затворени, изисква да бъдат отчетени множество фактори, но ако бъде подготвено добре, може да способства за подобряване на общественото здраве.

Например насоките за безопасни училища, въведени в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне по време на епидемията от болестта, предизвикана от вируса eбола между 2014 и 2016 г., помогнаха за предотвратяване на предаването на вируса в училищата.

УНИЦЕФ призовава училищата, независимо дали са отворени или помагат на своите ученици чрез обучение от разстояние, да предлагат на учениците цялостна подкрепа. Училищата следва да предоставят на децата изключително важната информация за миенето на ръцете и други мерки, които те трябва да вземат, за да защитят себе си и своите семейства; да организират подкрепа за психичното здраве и да съдействат за предотвратяване на заклеймяването и дискриминацията, като насърчават учениците да са толерантни едни с други и да избягват използването на стереотипи, когато говорят за вируса.

Новите насоки съдържат и полезни съвети и списъци за проверка за родителите и лицата, които полагат грижи, както и за самите деца и ученици. Препоръчаните действия включват  • наблюдение на здравето на децата и спирането им от посещаване на училище, ако се разболеят;
  • насърчаване на децата да задават въпроси и да изразяват своята загриженост; и
  • кашляне или кихане в кърпичка или в сгъвката на лакътя, както и избягване на докосването на лицето, очите, устата и носа.

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до
най-уязвимите деца в света. Работим за всяко дете, навсякъде, в над 190 държави и територии, за да създадем по-добър свят за всеки.

Следвайте УНИЦЕФ в Twitter и Facebook


За МФЧК
МФЧК е най-голямата хуманитарна мрежа в света, обединяваща 192 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец, които работят за спасяването на човешки живот и зачитането на човешкото достойнство в целия свят.

www.ifrc.org - Facebook - Twitter - YouTube

За СЗО
За актуална информация за COVID-19 и съвети в областта на общественото здраве за това как да се защитите от коронавируса, следвайте СЗО в Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat и YouTube

За повече информация:

Christopher Tidey, УНИЦЕФ Ню Йорк, тел.: +1 917 340 3017, ctidey@unicef.org

Laura Ngô-Fontaine, Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, тел.:+ 41 22 730 4485, моб. тел.: +41 79 570 4418, laura.ngofontaine@ifrc.org   

Tarik Jasarevic, СЗО, тел.:+41227915099, моб. тел.: +41 79 367 6214, jasarevict@who.int     

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.