УНИЦЕФ: 6,7 милиона деца от Украйна вече четвърта година имат огромни образователни пропуски заради пандемията от COVID 19 и войната

.

29 Август 2023
Момиче от Украйна учи в подкрепен от УНИЦЕФ образователен център
UNICEF Bulgaria/2023/Lilia Yotova

ЖЕНЕВА/КИEВ/СОФИЯ, 29 август 2023 г. - Продължаващите атаки срещу образованието в Украйна и ниското ниво на записване в училище в приемащите страни възпрепятстват образованието на украинските ученици.  

"В Украйна нападенията срещу училищата продължават с пълна сила, което поставя децата в огромен риск и ги лишава от безопасни места за учене. Това е причината децата в Украйна да не успяват да напреднат в образованието си и ги принуждава да се борят да запазят това, което са научили, когато училищата им са функционирали пълноценно" - заяви Реджина де Доминичис, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия.

Според данни от скорошно проучване 57% от учителите съобщават за влошаване на уменията на учениците по украински език, 45% - за влошаване на уменията по математика, а 52% - за влошаване на уменията по чужди езици.

Данните за записване в училищата показват, че само една трета от децата в начална и средна възраст, записани в училище в Украйна, учат изцяло в присъствена форма. Една трета от записаните ученици учат чрез смесен подход - присъствено и онлайн, а една трета учат изцяло онлайн. Онлайн обучението може да допълни присъственото обучение и да осигури краткосрочно решение, но не може да замени напълно присъствените занятия, които са особено важни за социалното развитие и фундаменталното обучение на малките деца.

За децата бежанци от Украйна новата учебна година е и началото на още една несигурна учебна година, тъй като повече от половината деца от предучилищна до гимназиална възраст не са записани в националните образователни системи в седемте държави, приемащи бежанци. Най-голяма е вероятността да пропуснат образованието си децата в предучилищна и средна възраст. Езиковите бариери, трудният достъп до училище и претоварените образователни системи са сред причините за ниския процент на записване.

С наближаването на новата учебна година все повече украински семейства искат да запишат децата си в българските учебни заведения. УНИЦЕФ подкрепя инициативите "Отново на училище" в цялата страна и ще продължи усилията си за приобщаването на децата бежанци от Украйна и включването им в образователната система в България.

"За децата бежанци, които вече са преживели загуба, разселване и насилие, училищата са нещо повече от място за учене. Те осигуряват усещане за рутина и сигурност, възможност за децата да изградят приятелства и да получат помощ от учителите си. Училищата могат също така да осигурят достъп до услуги в подкрепа на психичното здраве и благосъстоянието на децата. В България работим с дарители и партньори, за да помогнем на украинските деца да учат и да се развиват в подкрепяните от УНИЦЕФ учебни центрове и българските училища. “, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

момче от Украйна стои пред дъската в класна стая, разрушена заради  войната
UNICEF/UN0691560/Horm

През 2023 г. УНИЦЕФ в България осигурява достъп до формално и неформално образование на над 10 000 украински деца. УНИЦЕФ подкрепя мрежа от центрове за учене и игра в най-големите приемащи области като Бургас, Пловдив, София и Варна и интеграцията на децата в местните училища чрез езикови курсове, училищни пособия и подпомагане на учители и медиатори. Над 50 000 украински и български деца вече получиха учебни материали, предоставени от УНИЦЕФ, в българските училища, в които са записани украински деца.

Децата бежанци, които все още не са част от образователната система на приемащите ги държави, вероятно се опитват да учат онлайн по украинската учебна програма или чрез други платформи за дистанционно обучение. Някои деца бежанци може да са се отказали напълно от образованието си. Юношите са особено чувствителни, тъй като естествената за възрастта им физическа и психическа уязвимост се засилва от прекъсването на обучението и стреса, който преживяват.

УНИЦЕФ работи с правителствата и партньори на място в Украйна и в страните, в които живеят деца и семейства на бежанци, за да помогне за подобряване на достъпа до качествено обучение. Това се изразява в подкрепа за включването на децата в националните образователни системи и осигуряване на множество възможности за обучение за децата, които в момента не са записани. УНИЦЕФ подкрепя учителите и училищния персонал с необходимите умения за интегриране на всички уязвими деца в класните стаи, да се осигурят необходимите им езикови курсове и да им се окаже психичноздравна и психосоциална подкрепа.

Провежданата в Украйна образователна реформа, която има за цел да развие компетенциите на децата и младите хора, е от решаващо значение за бъдещото социално-икономическо възстановяване и развитие на страната. Според данни от национално проучване в Украйна две трети от децата в предучилищна възраст не посещават детска градина. В районите на първа линия три четвърти от родителите съобщават, че не изпращат децата си на предучилищна подготовка.

УНИЦЕФ работи с правителството на Украйна в подкрепа на възстановяването на учебния процес и привеждането му в съответствие с регионалните стандарти, за да се премахнат пречките пред образованието и да се осигури учене през целия живот за всички. Това включва възстановяване на училища и осигуряване на така необходимите наваксващи класове по основните предмети, като целта е през следващата учебна година да се подпомогнат 300 000 деца в Украйна, изложени на риск от загуба на знания. Същевременно ще се осигури по-дългосрочна подкрепа, чрез подпомагане на системите и услугите за ранно детско образование в национален мащаб.

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.