УНИЦЕФ: Светът изостава в изпълнението на две трети от Целите за Устойчиво Развитие, от които зависи спазването на правата и благосъстоянието на децата спрямо крайния срок за постигането на Целите през 2030 г.

Нов доклад, публикуван в навечерието на Общото събрание на ООН, показва, че е необходим допълнителен стимул и подем за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), което би било възможно само ако светът и правителствата поставят децата в центъра

18 Септември 2023
Момче, с тениска на УНИЦЕФ, което полива засадено дръвче
UNICEF/UN0543835/Mulala

НЮ ЙОРК, София, 18 септември 2023 г. – При две трети от показателите, свързани с благосъстоянието на децата, изоставаме с изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), въпреки че вече сме преполовили срока до 2030г., сочи нов доклад на УНИЦЕФ, който бе публикуван днес.

Линк към доклада:

>> Постигане на напредък в благосъстоянието на децата: Поставяне на правата на децата в центъра на Програмата до 2030г.

>> Вижте тук резултатите за България.

Докладът на УНИЦЕФ сочи още, че към днешна дата, само при 6 процента от детското население – или 150 милиона деца, които живеят в едва 11 държави, е налице 50-процентно изпълнение на определените цели, свързани с децата, и това е най-високото ниво на изпълнение в световен мащаб.

Ако изпълнението на целите продължи със същите темпове, само 60 държави – в които  живее едва 25 процента от детското население – ще са изпълнили целите си до 2030 г., като  още около 1,9 милиарда деца в 140 държави ще останат извън желания прогрес.

„Преди седем години светът се ангажира да изкорени бедността, глада и неравенството и да гарантира, че всички – най-вече децата – ще имат достъп до качествени базисни услуги “,

- заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел.

Но по средата на срока за изпълнение на Програмата до 2030 г. времето ни изтича що се отнася до превръщането на обещанието за постигане на Целите за устойчиво развитие в реалност. Последствията от това неизпълнение ще се отразят на живота на децата и на устойчивостта на нашата планета. Трябва да ускорим изпълнението и това започва с поставянето на децата в центъра на усилията ни за постигане на ЦУР.“

Докладът – издаден в навечерието на Седмицата на високо равнище на 78-ата сесия на Общото събрание на ООН и Срещата на върха за Целите на устойчиво развитие в Ню Йорк – предоставя моментна „снимка“ на напредъка досега що се отнася до специфичните показатели за децата. Те бяха приети от държавите-членки на ООН през 2015 г. с цел прекратяване на бедността, намаляване на неравенствата и изграждане на по-мирни и проспериращи общества до 2030 г.

Анализът обединява данни, събирани в продължение на 20 години в повече от 190 държави, които показват къде се намират държавите днес в сравнение с етапа, на който трябва да бъдат след седем години. Посочват се също така предизвикателствата и възможностите за ускорени действия. Констатациите показват разнородни тенденции както по отношение на напредъка, така и по отношение на изоставането спрямо глобалните цели.

Според доклада ускореното развитие е възможно посредством значим национален ангажимент, ефективни политики и адекватно финансиране, като някои държави - с ниски и по-ниски  до средни доходи - отбелязват най-бърз темп на напредък. Например, въз основа на наличните данни до 2021 г., Камбоджа, Индия, Мароко, Руанда и Уганда, наред с други, постигаха постоянен напредък при редица ЦУР, свързани с децата, най-вече когато усилията им са инвестирани в области, които дават резултати по няколко показателя едновременно. Въпреки това, дори тези страни имат да свършат още много работа, за да постигнат определените цели и трябва да запазят темпото си или да го ускорят.

Светът все още се бори с последиците от множество кризи – COVID-19, измененията на климата, конфликти и икономически кризи – спирайки или връщайки с години назад постигнатия преди това напредък. През последните няколко години, пандемията пряко допринесе за историческия срив в сферата на имунизациите, а образователната бедност нарасна с една трета в страните с ниски и средни доходи. Най-далеч от изпълнението са целите, които се отнасят до закрилата от насилие, ученето и живот без бедност.

За да постигнат целите за 2030 г., държавите, които в момента изостават, ще трябва да ускорят напредъка до исторически безпрецедентни нива. Данните показват, че инвестирането в правата на децата стимулира и поддържа развитието на всички общества,  на всички хора и на планетата като цяло, тъй като интервенциите в ранните години от развитието на децата водят до най-големи резултати за изкореняването на глада, премахването на бедността, на лошото здраве и на неравенствата.

Докато световните лидери се подготвят да се съберат тази седмица, за да обсъдят постигнатия напредък в средата на периода за ЦУР, УНИЦЕФ призовава държавите да поставят правата на децата в центъра на своите програми и да предприемат исторически стъпки за ускоряване на напредъка чрез:

Изграждане на политически ангажимент на национално ниво. Правителствата трябва значително да увеличат и запазят социалните разходи в области като здравеопазване, образование и социална защита.

•  Определяне на амбициозни и реалистични цели и предприемане на действия. Адаптиране на глобалните цели към местния контекст, като се вземат предвид техническите, политическите, управленските и финансовите възможности, за да се подпомогне осигуряването на постижими действия и да се промени линията на изпълнение към по-голямо ускорение в посока на постигане на ЦУР.

•    Приоритизиране на знанията и на доказателствата за децата. Насърчаване изграждането на силни партньорства и сътрудничество между заинтересованите страни, с цел улесняване на събирането, споделянето и използването на данни за определяне на конкретните действия, необходими за постигане на ЦУР.

•    Засилване на ангажимента към изграждане на обитаема планета за всяко дете. Правителствата и международната общност трябва да увеличат инвестициите за разработване и прилагане на стратегии за смекчаване на ефекта от промените на климата и опазването на природата.

•   Гарантиране  че системите за финансиране работят в посока на ускоряване на напредъка. Необходимо е да се потърсят иновативни местни и международни възможности за финансиране, които да приоритизират резултатите, като наблегнат на справедливостта и ефективността, и насочат инвестициите в междусекторни области.

„За седем години можем да постигнем много неща“, добави Катрин  Ръсел. „Можем да подновим и да пренасочим усилията си, и да направим света по-справедливо и по-здравословно място за всички. Но за да постигнем това, световните лидери трябва да станат защитници на децата и да поставят правата на децата в центъра както на своята вътрешна политика, така и в пoлитиките им при изготвянето за бюджетите.“

Прочетете пълния доклад тук.

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.