УНИЦЕФ пуска първата в България онлайн платформа за допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности

"Подкрепи ме" е безплатна обучителна платформа, изградена след кампанията "Образование за всяко дете"

20 Септември 2021
Момиче използва платформата "Подкрепи ме", която съдържа обучителни ресурси и материали за деца със специални протребности и увреждания
UNICEF Bulgaria/2021

София, 20 септември 2021 г. – В началото на новата учебна година УНИЦЕФ, в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, пуска обучителната онлайн платформа „Подкрепи ме“, която  предоставя библиотека с безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на децата със специални образователни потребности (СОП), достъпни за всички деца, родители, учители и специалисти на адрес: http://podkrepime.mon.bg/.

Онлайн платформата ще разшири възможностите на децата със СОП за допълнителна подкрепа в цялата страна, особено в условия на пандемия, както и ще помогне на учителите, родителите и специалистите да имат безплатен достъп до разнообразни ресурси за подкрепа. Платформата е  интегрирана в цялостната база с ресурси на МОН, за да бъде достъпна за всички участници в системата на образованието, чрез единен достъп.

Постигнато е много по отношение на приобщаващото образование, но все още трябва да се обърне специално внимание на най-уязвимите деца, по-специално на децата с увреждания и на децата със специални образователни потребности. Трябва да се уверим, че намаляваме създадените неравенства чрез социално изключване и че нито едно дете не е забравено“

- заяви представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн.

"Децата и учениците със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищното образование са над 26 000. В общообразователните училища учат 17 268, в детските градини – 5889, в центровете за специална образователна подкрепа – 2861, а 662 деца и ученици се обучават в специални училища. Всички те се нуждаят от персонализирано обучение, съобразено с индивидуалните им потребности, както и от подходяща и добре планирана подкрепа за личностното им развитие.  Платформата, освен че ще предостави възможност за създаване и използване на образователни и терапевтични ресурси, ще осигури пространство на специалистите, в сътрудничество с родителите, да планират и реализират работата с всяко дете и ученик на базата на индивидуален и диференциран подход. Това е изключително важно с оглед все по-широката дигитализация на образованието и все по-засилващата се роля на електронната среда вследствие и на пандемията от COVID-19. В този смисъл Министерството   на образованието и науката активно партнира за създаването и успешното прилагане на тази онлайн платформа", заяви Грета Ганчева, директор на дирекция "Приобщаващо образование" в МОН.

Едно от пет деца не получава допълнителна подкрепа, според оценката  на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО). Така на практика тези деца рискуват да останат извън образователния процес.

„COVID-19 промени начина, по който живеем, работим и учим. Новата реалност ни накара да променим и начина, по който предоставяме подкрепа и знания на децата“, заяви Мария Янкова, директор „Образование“ в УНИЦЕФ България, и допълни: „Педагогическите специалисти, работещи с деца със специални потребности, ясно идентифицираха нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за самите професионалисти и родители. За да отговори на тази нужда, УНИЦЕФ, заедно с нашите партньори от МОН и РЦПППО – София-град, инициирахме създаването на подходящи и достъпни ресурси, обединени на онлайн интерактивна платформа „Подкрепи ме“.“

Създаването на платформата е в резултат на кампанията на УНИЦЕФ „Образование за всяко дете“, провела се през пролетта на 2020 г., която получи подкрепата на много индивидуални и корпоративни дарители, както и медийни партньори. Всеки, който иска да подкрепи развитието на платформата и обогатяването ѝ със съдържание, има възможност да дари средства на сайта на УНИЦЕФ България.

Благодарение на набраните средства през лятото на 2020 г. започна работата по осигуряване на партньорства, установяване на нуждите и изграждане на платформата. Първият етап по изграждането приключи през пролетта на 2021 г. и включи срещи и предварителни тестове с ресурсни учители, други специалисти и родители, за да се провери как се ориентират във функционалностите на платформата, от каква информация и подкрепа имат нужда. Вторият етап включи разработване и събиране на интерактивни образователни и терапевтични материали, както и интеграцията на платформата с цялостната база с ресурси на МОН. На третия етап, в началото на 2022 г., ще бъде добавен допълнителен модул, който ще улеснява работата и комуникацията между родител, дете и специалист, ще дава възможност за създаване на индивидуална програма за развитие, като всеки специалист ще може да прави подбор на ресурси за подпомагане индивидуалните нужди на децата със специални образователни потребности.


Допълнителна информация:

Като съдържание платформата предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. На този етап, в рамките на пилотния проект, с основен фокус са материалите от предучилищното образование до прогимназиалния етап на основното образование. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела – образователни и терапевтични ресурси, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализирани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са напълно безплатни.

Родител, чието дете има нужда от такъв допълнителен ресурс, ще може в началото на 2022 г. да подаде заявка за Програма за развитие, която ще допълва подкрепата, която то получава в детската градина или училището. Програмата за развитие ще бъде съобразена с индивидуалните нужди на детето и ще включва пакет от ресурси от платформата – подбрани от специалист на база потребностите на всяко дете. Целта е по-ефективно сътрудничество между семейството и педагогическите специалисти, подкрепящи детето, като платформата дава възможност всички те да бъдат свързани и да проследяват заедно напредъка на детето по програмата му за развитие.

Платформата дава възможност на специалисти, учители и родители да подобрят своите знания и умения по теми, свързани с детското развитие и приобщаващото образование, като се запознаят с безплатни уебинари и други обучителни и методически ресурси в секция Обучение. В секция Вдъхнови се! са подбрани видеа, изпълнени с много сила, мотивация, талант и потенциал на младежи с увреждания, родители и други обикновени хора – шампиони на позитивната промяна.

 

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

Additional resources

Маиря Александрова - застъпник за приобщаващо образование на УНИЦЕФ

Вдъхнови се! Защото младежите с увреждания могат да постигат огромни образователни успехи! Виж историята на Мария.

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.