УНИЦЕФ организира младежки дебат в рамките на кампанията „Заедно срещу насилието в училище“

По време на събитието, което се проведе в Монтана, ученици, учители и родители споделиха личните си преживявания и предложиха мерки за създаване на по-сигурна училищна среда

30 Ноември 2018
Ученици, родители и учители участват в младежки дебат в Монтана, организиран от УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2018

30 ноември 2018 г., Монтана – Днес в Общински младежки дом – Монтана се проведе дебат, част от стартиралата на 13 ноември съвместна кампания на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката „Заедно срещу насилието в училище“. Главната цел на инициативата е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.

Участие в младежкия дебати взеха ученици от 9 до 12 клас на Природо-математическа профилирана гимназия (ПМПГ) „Св. Климент Охридски“, заедно с техните родители и учители. В дебата се включиха и Мария Златарева, Директор Политики и програми в УНИЦЕФ България, инж. Иво Иванов, председател на Общинския съвет на Монтана, Тихомир Антонов, заместник-кмет на Община Монтана, Трайка Трайкова, Началник на Регионалното управление на образованието (РУО)-Монтана.

„Насилието в училище е сериозен проблем – както в България, така и по света. И той може да бъде решен само чрез сериозен ангажимент – на родителите, учителите, местните власти и самите деца и младежи“, каза Мария Златарева.

„Местната власт в Монтана има добри традиции в съвместната работа с младежи. Аз се ангажирам, че като част от Общинския съвет и този път ще работя за осъществяването на решенията на младежите – конкретно по темата насилие в училище“, допълни от своя страна инж. Иво Иванов.

Тихомир Антонов сподели, че „УНИЦЕФ е традиционен партньор на Монтана и че услугите, разкрити от Детския фонд на ООН на територията на общината – като Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ и Семейно-консултативен център – които работят и по темата насилие, постепенно ще станат държавно-делегирана дейност“.

На свой ред г-жа Трайка Трайкова от РУО-Монтана заяви: „Като човек, ангажиран с всички училища на територията на община Монтана, мога да заявя, че проблемът с агресията в училище е добре разпознат. Голямото притеснение е, че децата често не знаят към кого да се обърнат, когато има тормоз в училище. Затова създадохме Меморандум за сътрудничество между в всички ключови институции, за да можем заедно да решаваме проблемите на децата“.

По време на дискусията учениците, родителите, учителите, местните политици и журналистите  размениха ролите си и се поставиха на мястото на отсрещната страна. По този начин те предложиха мерки за справяне с тормоза в училище и създаване на безопасна и сигурна среда. Според изказаните от участниците позиции, е необходимо родителите да изграждат доверителна връзка с децата си и да бъдат техни приятели, за да знаят какво се случва в близкото им обкръжение, също така да насърчават децата да участват в кампании и инициативи за справяне с насилието, за да засилят уменията и самочувствието си, както и да дават личен пример и да възпитават в толерантност към различията.

От страна на учителите, децата очакват повече разговори в училище не само за оценки, а за процесите и взаимоотношенията, които протичат вътре и извън класната стая, също така срещи с родители и работа с психолози, както и създаването на ясен алгоритъм на училищно ниво кой какви отговорности има за справяне с насилието.

Към политиците и журналистите бяха дадени препоръки за създаване на законодателен механизъм за тясна координация между институциите в случай на насилие в училище, както и за търсене на първопричините на насилието, а не само сензационно отразяване на самия акт на тормоз. Според младежите това може да стане чрез отразяване на по-положителни случаи за справяне с насилието в училище и чрез търсене на реални решения, които да помогнат за подобряване на живота на много деца и семейства, а не чрез „ровене“ в конкретни житейски съдби.

Данните:

Над половината тийнейджъри по света /13-15 години/ са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на същата възраст, според данни на проучване на УНИЦЕФ. Учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският успех и тормозът утвърждават рисковите поведения сред юношите, показват данни на друго изследване - върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ.

Форматът „Младежки дебати“ (Youth Talks) е глобална инициатива, която има за цел да чуе гласа на учениците като им даде възможност да изразят мнението си относно насилието и тормоза, да споделят своите идеи и предложения за неговата превенция и така да се превърнат в активни агенти на промяната.

Вижте повече за интервенцията в училищата, която ще започне от следващата учебна година. 

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.