УНИЦЕФ: Най-малко 1/3 от учениците по света нямат достъп до дистанционно обучение в условията на затворени училища

Кампанията на УНИЦЕФ „Да изградим наново света за децата“ (Reimagine) призовава за спешни инвестиции, за да може дистанционното обучение да достигне до всяко дете и да се даде приоритет на безопасното завръщане в училище  

27 Август 2020
Момиченце се усмихва през лаптоп по време на дистанционно обучение
UNICEF/UNI321762/Filippov

НЮ ЙОРК, 27 август 2020 г. – Най-малко една трета от учениците по света – общо 463 милиона деца – не са имали достъп до дистанционно обучение, когато COVID-19 затвори техните училища. Това показва нов доклад на УНИЦЕФ, разпространен днес, когато държавите по цял свят полагат усилия да се справят с плановете за връщане на децата в училище.

„Поне 463 милиона деца изобщо нямаха дистанционно обучение, когато училищата им бяха затворени поради COVID-19“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. „Самият брой на децата, чието образование беше прекъснато месеци наред, е извънредно обстоятелство в образованието по света. Последиците може да се усещат в икономиката и обществото през идните десетилетия“, подчерта тя.   

В разгара на прилагането на национални и местни ограничителни мерки близо милиард и половина ученици бяха засегнати от затварянето на училищата. Докладът „Обхват на дистанционното обучение“ очертава ограниченията на дистанционното обучение и разкрива дълбоки неравенства в достъпа.

Докладът използва глобално представителен анализ на наличието в домашни условия на технологии и средства за дистанционно обучение на децата в предучилищната подготовка, началното училище, прогимназиалния и гимназиалния курс с данни от 100 държави. Данните отразяват достъпа до телевизия, радио и интернет, както и наличието на образователно съдържание на тези платформи по време на затварянето на училищата.

Макар и представените в доклада числа сами по себе си да очертават тревожна картина на липсата на дистанционно обучение по време на затварянето на училищата, УНИЦЕФ предупреждава, че положението вероятно е далеч по-лошо. Дори когато разполагат с домашни технологии и средства, децата може да не са в състояние да учат дистанционно чрез тези платформи поради противодействащи фактори у дома, включително натиск да се вършат домакински задачи, принудителна работа, неподходяща за учене среда и липса на подкрепа при използването на учебно съдържание онлайн или в електронните медии.

Докладът разкрива значително неравенство между отделните региони. Най-тежко засегнати са децата в Африка на юг от Сахара, където дистанционното обучение не може да достигне до половината от учениците.

Регион 

Минимален относителен дял на децата без достъп до дистанционно обучение (%) 

Минимален брой деца без достъп до дистанционно обучение 

Източна и Южна Африка 

49% 

67 милиона 

Западна и Централна Африка 

48% 

54 милиона 

Източна Азия и Тихоокеанският регион 

20% 

80 милиона 

Близкият Изток и Северна Африка 

40% 

37 милиона 

Южна Азия 

38% 

147 милиона 

Източна Европа и Централна Азия 

34% 

25 милиона 

Латинска Америка и Карибският регион 

9% 

13 милиона 

В цял свят 

31% 

463 милиона 

Според доклада най-голяма е вероятността от пропускане на учебни занятия поради затваряне на училищата при учениците от най-бедните домакинства и от селските райони. Общо за света 72% от учениците без достъп до дистанционно обучение живеят в най-бедните домакинства в съответните държави. В страните с доходи над средното равнище учениците от най-бедните домакинства представляват 86 процента от групата без достъп до дистанционно обучение. В света като цяло три четвърти от учениците без достъп живеят в селски райони.  

Докладът отбелязва също различията в достъпа за различните възрастови групи, като най-голяма е вероятността от пропускане на учебни занятия сред най-малките ученици в най-важните години за тяхното образование и развитие: 

  • Около 70% от децата на предучилищна възраст – общо 120 милиона деца – не могат да бъдат обхванати главно поради предизвикателствата и ограниченията пред обучението онлайн за най-малките, поради липса на дистанционни учебни програми за тяхната възраст и поради липса на домашни условия за учене.   
  • Не могат да бъдат обхванати най-малко 29% от децата в началното училище, или 217 милиона ученици. Не бяха обхванати най-малко около 24% от децата в прогимназиалния курс, или 78 милиона ученици. 
  • Най-малка е вероятността от пропускане на дистанционни учебни занятия в гимназиалната степен, като поне 18 на сто от учениците – 48 милиона – не разполагат с технологични средства за достъп до дистанционно обучение.  

УНИЦЕФ настоява пред правителствата да дадат приоритет на безопасното завръщане в училище, след като започне прекратяването на ограничителни мерки. Ако не е възможно училищата отново да отворят врати, УНИЦЕФ настоява правителствата да предвидят форми за наваксване на пропуснатото в плановете за отваряне на училищата и продължаване на обучението. Политиката и практиката на отваряне на училищата трябва да включват разширен достъп до образованието, включително дистанционно обучение, особено за маргинализираните групи. Образователните системи също трябва да бъдат пригодени да издържат на бъдещи кризи.

Документът на УНИЦЕФ “Рамка за отварянето на училищата“, разработен съвместно с ЮНЕСКО, ВКБООН, СПП и Световната банка, съдържа практически съвети към националните и местните власти. Насоките се съсредоточават върху реформата в политиката, изискванията за финансиране, безопасността в работата, наваксването на пропуснатия учебен материал, благосъстоянието, закрилата и обхващането на най-силно маргинализираните деца.

Тъй като една от целите на кампанията „Да изградим наново света за децата“ е да не се допусне пандемията от COVID-19 да влоши евентуална трайна криза за децата, особено най-бедните и най-уязвимите, УНИЦЕФ призовава за спешни инвестиции с цел да се преодолее цифровото разделение, дистанционното обучение да достигне до всяко дете и – най-важното – да се даде приоритет на безопасното завръщане в училище. 

Бележки за редакторите: 

Анализът ползва констатациите от съвместното проучване на ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и Световната банка за начина, по който националните образователни системи реагираха на затварянето на училищата поради COVID-19. Броят деца, до които потенциално може да се достигне чрез електронните медии или решения в интернет, е изчислен на основата на данните за наличните средства (телевизия, радио и интернет) у дома, а не на реалното им ползване от децата. Следователно броят на децата, които са „потенциално обхванати“, представлява горната граница на разчетите за децата, които са „реално обхванати“. Обхващането с материали на хартиен носител не е отразено поради липсата на надеждни данни.

Анализът не включва децата, които са извън училище. Най-нови данни за децата извън училище може да намерите на https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/SOWC-2019.pdf   

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.