УНИЦЕФ и Фондация H&M стартират нова кампания в подкрепа на децата с увреждания „Бъди приобщаващ“

Целта ѝ е приобщаването на 240 милиона деца с увреждания по света

14 Февруари 2022
Деца със специални нужди и увреждания се усмихват
UNICEF Bulgaria/2022

София, 14 февруари 2022 г. - Днес стартира нова глобална информационна кампания с подкрепата на Фондация H&M. Тя се фокусира върху приобщаването на 240 милиона деца с увреждания по света. Вероятността децата с увреждания да изпитват трудности, свързани със социалното си включване и активно участие, е значително по-голяма, отколкото при децата без увреждания.

Според доклад на УНИЦЕФ (ноември 2021 г.) „Видени, преброени, приобщени“, използващ данни с цел да повиши осведомеността относно проблема с благосъстоянието на децата с увреждания, при тях има:

• 49% по-голяма вероятност никога да не посещават училище;

• 41% по-голяма вероятност да бъдат дискриминирани;

• 51% по-голяма вероятност да се чувстват нещастни;

Препоръките от доклада сочат, че ключовете към промяна са: повече знания и информация за децата с увреждания, по-доброто им представителство и тяхното приобщаване.

„Нашият опит показва, че децата с увреждания изпитват стигма и дискриминация във всички аспекти от живота си, нещо, което също се доказва в доклада. В същото време виждаме, че ключът към промяната на живота им е пълното им приобщаване. Това изисква повече знания и промяна на нагласите и поведенията. Всички трябва да поемем отговорността да включваме активно децата във важни въпроси за техния живот и техните нужди”

- каза Пернила Баралт, изпълнителен директор на УНИЦЕФ Швеция.

УНИЦЕФ и Фондация H&M работят заедно от 2014 г. Целта на партньорството в първите три години бе да постави ранното детско развитие в световния дневен ред и да помогне за най-добрия старт в живота на най-уязвимите и изключени деца. През 2017 г. Фондация H&M и УНИЦЕФ подновиха своя ангажимент, а фондацията инвестира в програмите за ранно детско развитие на УНИЦЕФ, които подпомагат и достигат до повече от 145 000 деца, родители, учители и инфлуенсъри в Източен Тимор, Египет, Мали и Виетнам. В същото време обаче Фондация H&M добави още средства за развитието на програма, насочена специално към предоставяне на достъп до услуги за ранно идентифициране и ранна интервенция за деца с увреждания в България, Перу и Уганда.

В България проектът се осъществява пилотно в общините Нова Загора и Хасково и цели да обхване 400 деца и техните семейства. Крайната цел е разработване на цялостен национален системен подход към ранната интервенция, който включва координирани усилия в системата на здравеопазване за засилване наблюдението на детското развитие и ранното установяване на затруднения в развитието, създаване на механизми за насочване на децата в риск от затруднения в развитието към услуги за ранна интервенция в общността и предоставяне на семейно-ориентирани услуги за ранна интервенция, както и подкрепа за плавен преход към приобщаващо ранно образование и грижа. Според данни на Агенцията за социално подпомагане през 2018 г. общо 26 625 деца с трайни увреждания са получили подпомагане по Закона за семейните помощи за деца (чл. 8д). Това са деца с установено 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

„Децата с увреждания често се сблъскват с предразсъдъци. Чрез подобрено приобщаване се надяваме да прекъснем тези негативни практики и да променим живота и бъдещето на хиляди деца – за да им помогнем да бъдат здрави, щастливи, да учат и да разгърнат пълния си потенциал“

- заяви Диана Амини, глобален мениджър във Фондация H&M.

Стартът на кампанията „Бъди приобщаващ“ съвпада с Глобалната среща на върха за хората с увреждания, която ще се проведе в Норвегия тази седмица от 14 до 17 февруари 2022 г.


Бележки към редакторите: 
За кампанията “Бъди приобщаващ“

Целта на кампанията “Бъди приобщаващ“ е да повиши осведомеността за важността на приобщаването на децата с увреждания във всички сфери на обществото и да премахне стигмата и остарелите и дискриминационни възприятия спрямо тях. Друга цел е да даде възможност на близо 240 милиона деца с увреждания в света, на техните родители, учители, приятели и другите около тях да разбират, че всеки има своята роля, когато става въпрос за създаване на по-приобщаващ свят. Преодоляването на предразсъдъците е отговорност на всеки и кампанията призовава за това.

За Фондация H&M 
Фондация H&M е глобална фондация с нестопанска цел, финансирана от семейството на Стефан Персон, основатели и основни собственици на H&M. Мисията на фондацията е да променя и подобрява условията на живот чрез инвестиране в хора, общности и иновативни идеи. Чрез партньорства с организации по целия свят Фондация H&M води до промяна в четири фокусни области: образование, достъп до подобрени санитарни условия, равенство и околна среда. В допълнение фондацията има възможност да осигурява и спешна помощ. От 2013 г. семейство Персон е дарило 1,1 милиарда шведски крони (154 милиона щатски долара/123 милиона евро) на фондацията. За повече информация посетете www.hmfoundation.com.

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.