УНИЦЕФ: Единадесет деца губят живота си всяка седмица в опит да пресекат централно-средиземноморския миграционен маршрут

Близо 11 600 деца са преминали през граница от началото на 2023 г. в търсене на безопасност и закрила. Повечето от тях са били сами или са разделени от родителите си

14 Юли 2023
Бебе бежанец в България, получава подкрепа от УНИЦЕФ и партньори
UNICEF Bulgaria/2022/Yotova
Blocks
Момиче бежанец получава образователни материали от УНИЦЕФ в България
UNICEF Bulgaria/2022/Yotova

Ню Йорк, София, 14 юли 2023 г. – по данни на УНИЦЕФ най-малко 289 деца са загубили живота си или са изчезнали тази година в опит да пресекат опасния централно-средиземноморски миграционен маршрут от Северна Африка към Европа.

Това са близо 11 деца, които умират или изчезват всяка седмица в опит да намерят безопасност, мир и по-добри възможности.

По оценки на УНИЦЕФ от 2018 г. насам около 1 500 деца са загубили живота си или са изчезнали безследно, докато са се опитвали да пресекат централно-средиземноморския миграционен маршрут. Това е 1 на всеки 5 деца от всички 8274 души, които са загинали или изчезнали по маршрута – сочат данните от проекта на Международната организация по миграция (МОМ) "Изчезнали мигранти".

По данни на УНИЦЕФ от януари 2023 г.  11 600 деца или средно 428 момичета и момчета на седмица пристигат на бреговете на Италия от Севрна Африка. Това е двукратно увеличение в сравнение със същия период на 2022 г., въпреки сериозните рискове за децата. По-голямата част от тях отпътуват от Либия и Тунис, след като вече са предприели опасни пътувания от страни в Африка и Близкия изток. 

През първите 3 месеца на 2023 г. 3000 деца – 71% от всички деца, пристигащи в Европа по този маршрут, са регистрирани като непридружени или разделени от роителите или от законните си настойници, което ги излага на по-голям риск от насилие, експлоатация и злоупотреби. Момичетата, които пътуват сами са  особено уязвими преди, по време и след каря на пътуването си.

В България всеки ден хиляди деца, напуснали родните си страни, пресичат границите и рискуват живота си в търсене на сигурност и безопасност.

От началото на годината 7 694 са молбите за международна закрила, регистрирани от Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет - 2 251 от тях са на деца, от които повече от половината (1 293) са на непридружени деца предимно от Афганистан и Сирия. 

УНИЦЕФ си партнира с Държавната агенция за бежанците, общини и гражданското общество, за да осигури адекватна закрила и грижи за непридружените деца. Заедно с нашите партньори сме подкрепили близо 850 непридружени деца в България от началото на 2023 г. с правна помощ, достъп до информация относно тяхното представителство по чл. 25 ЗУБ и възможност за събиране със семейството им, както и с психо-социална подкрепа. 

Пътят през централно Средиземно море се е превърнал в един от най-опасните маршрути, пътувани от деца. Рискът от смърт в морето обаче е само една от многото трагедии, с които се сблъскват тези деца – от заплаха и преживяване на насилие, липса на образование и възможности за бъдещето, набези и задържане по време на имиграция или разделяне със семействата. Тези рискове се засилват заради ограничените маршрути за безопасно придвижване на децата, липсата на достъп до закрила в транзитните страни по маршрута им и недостатъчни или бавни операции по издирване и спасяване.

В съответствие със задълженията по Международния закон и Конвенцията за правата на детето   УНИЦЕФ призовава правителствата да осигурят по-добра закрила за уязвимите деца по море, в родните им страни, по транзитните маршрути и в крайните дестинации, към които пътуват чрез: 

  1. Спазване на правата и висшите интереси на децата в съответствие със задълженията по националното и международно право.
  2. Осигуряване на безопасни и законни пътища за миграция и търсене на убежище за деца, включително разширяване на критериите, позволяващи събиране на семейство и увеличаване на квотите за презаслеване на бежанци.
  3. Подобряване на координацията при операции за издирване и спасяване, и осигуряване на бързо слизане от кораба и настаняване на сигурно място.
  4. Укрепване на националните системи за закрила на детето, така че да могат да обхващат и защитават децата в риск от насилие и експлоатация, със специален фокус върху непридружените деца.
  5. Подобряване на перспективите за децата и младежите в техните собствени страни на произход и в страните, през които преминават транзитно, чрез адресиране на конфликтите, климатичните рискове и разширяване покритието на услугите за социална закрила и възможностите за децата да учат, за да печелят и да бъдат финансово независими.
  6. Осигуряване на достъп до информация, за да могат да правят безопасен и информиран избор относно възможностите и опасностите при пресичане на международните маршрути.
  7. Включване и продължаване на образованието на децата бежанци и мигранти и осигуряване на достъп до здравни и други жизненоважни услуги. 

УНИЦЕФ се обръща и към Европейския съюз с призив да се увери, че горепосоченото е включено в Пакта за миграцията и убежище на Европейския съюз, който е в процес на договаряне.

УНИЦЕФ продължава да работи, за да подкрепя страните за укрепване на националните системи за закрила на детето, системите за социална закрила и системите за миграция и убежище, за да направи превенция и да минимизира рисковете, с които се сблъскват децата, напускащи родните си страни. Работим, за да осигурим подкрепа и приобщаващи услуги за всички деца, без значение от правния статут на родителите им. 

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.