Трябва да дадем приоритет на момичетата при възстановяването от COVID-19

Изявление на изпълнителния директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел по повод Международния ден на жената

08 Март 2022
A refugee girl is smiling with her new school backpack, provided by UNICEF
UNICEF/UN048825/Ergen

НЮ ЙОРК, 8 март 2022 г. – „На Международния ден на жената признаваме трудно извоюваните постижения на международната общност за жените и момичетата по света. Празнуваме забележителните постижения на жените и момичетата в нашите общества. И засилваме нашия ангажимент, за да достигнем до всяко момиче, навсякъде.

„Но борбата за равенство между половете далеч не е приключила. Всъщност, дори преди COVID-19, неравенството между половете се запази като най-разпространената и най-значимата несправедливост на нашето време. Тази несправедливост се умножава заради последиците от пандемията.

„В третата година на пандемията от COVID-19 и докато работим за свят след пандемията, трябва да знаем, че истинското възстановяване може да бъде постигнато само при равенство между половете“.

„COVID-19 опустошава живота на момичетата. Затварянето на училища, икономическият стрес и прекъсванията на услугите, излагат на риск здравето, благополучието и бъдещето на най-уязвимите момичета. В световен мащаб над 11 милиона момичета може никога да не се върнат на училище след пандемията. Допълнителни 10 милиона момичета са изложени на риск от детски брак през следващото десетилетие. Според UNFPA може да възникнат два милиона допълнителни случая на женско генитално осакатяване."

„В условията на пандемия, когато децата са принудени да прекарват повече време в домовете си, момичетата поемат повече от домашния труд. Много от тях са принудени да се сближат с насилник, отделени от услугите и общностите, които им помагат да ги защитят. Насилието, основано на пола, включително сексуалното насилие, се увеличават.“

„Не можем да позволим на цяло поколение момичета да понесе тежестта на тази пандемия до края на живота си. Докато работим за свят след пандемията, момичетата трябва да бъдат в центъра на глобалните, национални и местни планове за реакция и възстановяване след пандемията.“

„Това означава да запазим училищата отворени, за да позволим на момичетата да възобновят образованието си, и да инвестираме в ресурси, за да помогнем на изостаналите да наваксат.“

„Това означава реинвестиране в здравето и образованието на момичетата, включително в тяхното сексуално и репродуктивно здраве и права, и подобряване на достъпа на момичетата до информация и качествени здравни и хигиенни услуги."

„Това означава защита на момичетата от всички форми на насилие, включително вредни практики като детски брак и генитално осакатяване на жени."

„Овластените момичета засилват напредъка. Момичетата по целия свят отстояват правата си и призовават за точно такива стъпки. Трябва да ги чуем. От това зависят глобалната стабилност, мир и просперитет.“

В Международния ден на жената, нека се ангажираме с възстановяване от COVID-19, с фокус върху момичетата, което помага за създаването на по-справедлив и равнопоставен свят след пандемията за момичетата и по-светло, по-мирно и проспериращо бъдеще за всички нас.

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.