Тази Коледа Дядо Коледа и УНИЦЕФ обединяват усилия за децата в България

На рожденния си ден УНИЦЕФ стартира кампания в подкрепа на правото на всяко дете на образование, грижа и защита от насилие

11 Декември 2023
Има деца, които не мечатят за играчки, а за грижа, образование и закрила
UNICEF Bulgaria/2023
Blocks
UNICEF Bulgaria/2023

София, 11 декември 2023 г., Днес УНИЦЕФ отбелязва своята 77-а годишнина. От основаването си на 11 декември 1946 г. Детският фонд на ООН работи непрестанно за правата на всяко дете по света. УНИЦЕФ е на терен при хуманитарни кризи, въоръжени конфликти и природни бедствия в подкрепа на милиони деца.

Дни преди Коледа, точно на рожения си ден, УНИЦЕФ стартира национална кампания за набиране на средства и застъпничество под надслов "НЯКОИ ДЕЦА НЕ МЕЧТАЯТ ЗА ИГРАЧКИ". А новият посланик, който ще подкрепи кампанията, е самият Дядо Коледа. Коледа е онова време от годината, когато всяко дете мечтае да получи специален подарък, семействата се събират, за да празнуват и да поканят топлината и радостта в домовете си.  Има някои подаръци, обаче, които Дядо Коледа не може да осигури сам, като грижа, закрила, семейство или приобщаващо образование. Но заедно с УНИЦЕФ и нашите БЛАГОДЕТЕЛИ - можем. УНИЦЕФ и Дядо Коледа призовават за:

  • Всяко дете да има най-добър старт в живота и да получава подкрепа, за да развие пълния си потенциал
  • Всяко дете да е защитено от насилие, експлоатация, злоупотреба, неглижиране и вредни практики
  • Всяко дете да ходи на училище и да учи

За най-добър старт в живота на всяко дете е нужна подкрепа за семейството му:

Всички семейства се нуждаят от подкрепа, за да инвестират възможно най-много в своето малко дете. При някои семейства има повече затруднения, които създават пречки пред детето да учи и да разгърне потенциала си, което има дългосрочно въздействие върху неговото здраве, образование и поведение. В България има редица мерки за осигуряване на оцеляването на децата, но липсват всеобхватни програми за осигуряване на пълноценна среда, която да подпомага развитието и благосъстоянието на всяко малко дете.  УНИЦЕФ съвместно с правителството работи за разработване на национална програма за прогресивни услуги за деца и семейства, която има за цел да подкрепи родителите и другите лица, полагащи грижи за малки деца, за осигуряване на пълноценна грижа.

Патронажна грижа

Чрез модела на Патронажна грижа обучени медицински сестри и акушерки предоставят информация, насоки, обучение и подкрепа на родителите в дома на семейството с цел подобряване на родителските грижи за децата, ранно идентифициране на рисковете за тяхното оптимално развитие (включително риск от изоставяне, неглижиране, насилие или трудности в развитието) и ранна интервенция в сътрудничество с други служби и институции, ангажирани с децата и семействата.

Целевата група включва бременни жени и деца до 3-годишна възраст и техните семейства, като услугите са достъпни за всички, но техният обхват и интензивност са съобразени с индивидуалните нужди на всяко дете и семейство. Основният механизъм в работата на екипите са посещенията по домовете, които се извършват от квалифицирани медицински сестри, преминали допълнителни обучения в областта на детското здраве и развитие.

„Зона ЗаКрила“ за превенция и закрила от насилие на жени, момичета и момчета:

УНИЦЕФ работи за намаляването на насилието у дома, в училище, в общността и онлайн, тъй като то застрашава здравето и емоционалното състояние на децата и може сериозно да повлияе на бъдещите им перспективи. Данните от националния телефон за спешни повиквания - 112 показват, че от 2020 г. до юли тази година сигналите за домашно насилие са 132 450 и има 12 310 заповеди за незабавна защита, които са издадени за същия период. Само за първите 6 месеца на 2023 г. се наблюдава 40% увеличение на сигналите за домашно насилие в сравнение с 2022 г. В почти 70% от случаите на домашно насилие жертвите са жени, а в 25% от случаите жертвите са деца. Според Закона за защита срещу домашното насилие децата, които са свидетели на такова, също са жертви.

УНИЦЕФ и партньорите ни, създадохме Центрове за застъпничество и подкрепа на деца и семейства преживели насилие "Зона ЗаКрила" в 3 региона в страната (Монтана, София, Шумен). В "Зона ЗаКрила" на децата и семействата се предлагат кризисни интервенции, като различни специалисти предоставят социална, правна и психологическа подкрепа под един покрив. В момента УНИЦЕФ подкрепя разширяването на модела в още 3 общини - Кюстендил, Ямбол и Варна. Подпомагаме изграждането на капацитета на специалистите, работещи с деца и родители, за превенция, идентифициране и реагиране на насилието.  

Качествено приобщаващо образование за всяко дете:

Според последните данни на Министерството на образованието и науката, общият брой на децата с увреждания и специални нужди в системата на предучилищното и училищното образование в България, включително специалните училища и центрове, е над 27 000. За по-голямата част от тях, или около 15 000 (тези с множествени увреждания, церебрална парализа, сензорни увреждания, разстройства от аутистичния спектър), общуването с околните е сериозно затруднено. Тези предизвикателства се отразяват на участието им в обучението, включително в процеса на оценка на потребностите им, който е основа за планиране на адекватна допълнителна подкрепа.

Само около 10% от учителите на деца със специални образователни потребности в България използват нискотехнологични допълващи и алтернативни средства за комуникация, а по-малко от 3% - речеви генератори, като по-малко от 5% ги използват в практиката си.

C-board

Включването на децата със специални потребности в масовите детски градини и училища без средства, позволяващи комуникацията им, и без достатъчно обучение и подкрепа за учителите не е ефективно, а често дори е невъзможно.

УНИЦЕФ разработи Cboard - безплатно мобилно приложение, което подпомага общуването със символи. То дава възможност на децата, които не могат да говорят, да общуват със семействата си, учителите и хората около тях. Приложението е адаптирано на български език и може да се редактира и адаптира към нуждите на всяко дете, като се добавят нови символи и съдържание. УНИЦЕФ ще продължи да обучава родители, учители и специалисти да използват широко Cboard в ежедневната си комуникация и в обучението на деца със специални образователни потребности.

Всеки може да подкрепи мисията на УНИЦЕФ да помогне на най-уязвимите деца в България да получат грижа, образование и закрила. Станете БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения:

- Онлайн на www.dari.unicef.bg

- или се абонирайте за 5 лв. месечно дарение, като изпратите SMS с текст 5 на номер 1021.

*Даренията са освободени от ДДС и данъци за клиентите на всички мобилни оператори в България.

Щедростта е дар!

Благодарим за подкрепата и на медийните партньори на кампанията на УНИЦЕФ И Дядо Коледа от NOVA Броудкастинг груп, BTV Медия груп, Българската национална телевизия, The Walt Disney Company България, Jcdecaux България и Метро реклама.

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.