Според нов доклад на УНИЦЕФ-МСД две трети от децата в училищна възраст в света нямат достъп до интернет у дома

Международният съюз по далекосъбщенията и УНИЦЕФ призовават за спешни инвестиции за преодоляването на дигиталното разделение, което пречи на децата и младите хора да получат достъп до качествено онлайн обучение и възможности

01 Декември 2020
Според нов доклад на УНИЦЕФ-МСД две трети от децата в училищна възраст в света нямат достъп до интернет у дома
UNICEF/UNI320751/Soares

НЮ ЙОРК/ЖЕНЕВА, 1 декември 2020 г. - Според нов съвместен доклад на УНИЦЕФ и Международният съюз по далекосъбщенията (МСД) две трети от децата в училищна възраст в света - или 1,3 милиарда деца на възраст от 3 до 17 години - нямат интернет връзка в домовете си.

Докладът Колко деца и младежи имат достъп до интернет у дома? показва подобна липса на достъп сред младите хора на възраст от 15-24 години, от които 759 милиона, или 63 процента, нямат интернет връзка у дома.

„Това, че толкова много деца и младежи нямат интернет у дома, е повече от цифрова пропаст - това е цифров каньон“, каза Хенриета Фор, изпълнителен директор на УНИЦЕФ. „Липсата на свързаност не ограничава само способността на децата и младите хора да се свързват онлайн. Пречи им да се конкурират в съвременната икономика. Изолира ги от света. И при евентуално затваряне на училищата, като това, което в момента преживяват милиони поради COVID-19, ще доведе до пропуски в образованието им. Казано направо: Липсата на достъп до интернет ще струва бъдещето на следващото поколение.“

Близо четвърт милиард ученици по света все още са засегнати от затварянето на училища поради COVID-19, което принуждава стотици милиони ученици да разчитат на виртуално обучение. За тези без достъп до интернет образованието може да бъде непостижимо. Нарастваща група от млади хора трябваше да научи основни, универсални, цифрови, специфични за длъжността и предприемачески умения, за да се конкурира в икономиката на 21-ви век още преди пандемията.

Докладът отбеляза, че дигиталното разделение затвърждава неравенството, което вече разделя държави и общности. Децата и младежите от най-бедните домакинства, селските райони и държавите с по-ниски доходи изостават още повече от своите връстници с много малка вероятност някога да успеят да наваксат.

В световен мащаб сред децата в училищна възраст от най-богатите домакинства 58% имат интернет връзка у дома, в сравнение с едва 16% от най-бедните домакинства. Същото несъответствие съществува и в равнището на доходите в страните. В страни с нисък доход по-малко от 1 на 20 деца в училищна възраст имат интернет връзка у дома, в сравнение с близо 9 на 10 от страни с висок доход.

„Свързването на селското население остава огромно предизвикателство“, каза генералният секретар на МСД, Хоулин Зао. „Както Измерването на цифровото развитие: факти и цифри за 2020 г. на МСД показа, големи части от селските райони не са покрити с мобилна широколентова мрежа и по-малко селски домакинства имат достъп до интернет. Разликата в приемането на мобилен широколентов достъп и използването на интернет между развитите и развиващите се страни е много голяма, а това излага почти 1,3 милиарда деца в училищна възраст, предимно от страни с нисък доход и селски райони, на риск да пропуснат образованието си, тъй като им липсва достъп до интернет у дома.“ 

Съществуват и географски различия в самите държави и сред регионите. В световен мащаб около 60% от децата в училищна възраст в градските райони нямат достъп до интернет у дома, в сравнение с около три четвърти от децата в селските домакинства. Децата в училищна възраст от Субсахарска Африка и Южна Азия са най-засегнати, като около 9 на 10 деца нямат връзка с интернет.

Регион 

Деца в училищна възраст на 3-17 години, които нямат връзка у дома

Западна и Централна Африка 

95% - 194 млн. 

Източна Африка и Африканският юг 

88% - 191 млн.

Южна Азия 

88% - 449 млн.

Близкият Изток и Северна Африка 

75% - 89 млн.

Латинска Америка и Карибският регион 

49% - 74 млн.

Източна Европа и Средна Азия 

42% - 36 млн.

Източна Азия и Тихоокеанският регион 

32% - 183 млн.

В цял свят 

67% - 1,3 млрд.

Миналата година УНИЦЕФ и МСД стартираха Giga - глобална инициатива за свързването на всяко училище и заобикалящата го общност към интернет. Работейки с правителствата, Giga е картографирала над 800 000 училища в 30 държави. С тези данни Giga работи с правителства, индустрия, граждански сектор и партньори от частния сектор, за да създаде убедителни инвестиционни планове за смесено публично-частно финансиране за изграждането на инфраструктурата за свързаност, необходима за внедряването на решения за цифровото обучение и други услуги.

Сега инициативата си сътрудничи по инициативата „Преобразяване на образованието“ (Reimagine Education) и в координация с Generation Unlimited. Чрез своята инициатива „Преобразяване на образованието“ УНИЦЕФ има за цел да се справи с учебната криза и да трансформира образованието, като предостави на децата и младежите равен достъп до качествено цифровото обучение. Ключ към постигането на това е универсалната интернет свързаност.

Позовавайки се на тези усилия и значението на ангажирането на младежта, „Свързаност на поколението (Generation Connect)“ е инициатива, стартирана от МСД, която дава възможност на младежите да се включат и участват в дигиталния свят. 

Въпреки че цифрите в доклада на УНИЦЕФ-МСД показват тревожна картина, ситуацията вероятно е по-лоша, заради утежняващи фактори, като достъпност, безопасност и ниско ниво на цифрови умения. Според последните данни на МСД ниските цифрови умения остават пречка за смисленото участие в цифровото общество, а мобилната телефония и достъпът до интернет продължават да бъдат твърде скъпи за мнозина в развиващия се свят в резултат на огромни различия в покупателната способност.

Дори когато децата имат връзка у дома, пак е възможно да нямат достъп до нея поради натиска да вършат домакински задължения или да работят, липсата на достатъчно устройства в домакинствата, на момичетата се разрешава по-малък или никакъв достъп до интернет или липсата на разбиране за това как да получат достъп до онлайн възможности. Съществуват и проблеми, свързани с онлайн безопасността, тъй като родителите може да не са добре подготвени да предпазят децата си.


Бележки за редакторите: 

Докладът използва глобално представителен анализ за наличието на интернет връзка в домакинства с деца и младежи на възраст между 0-25 години с данни от повече от 85 държави.

Мултимедийно съдържание може да намерите тук.  

 

Относно МСД

Международният съюз за далекосъобщенията (МСД) е специализирана агенция на ООН за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), стимулираща иновациите в ИКТ заедно с 193 държави-членки и членство в над 900 компании, университети и международни и регионални организации. Създадена преди повече от 150 години през 1865 г., МСД е междуправителственият орган, отговорен за координирането на споделеното глобално използване на радиочестотния спектър, насърчаването на международно сътрудничество при определяне на сателитни орбити, подобряването на комуникационната инфраструктура в развиващия се свят и установяването на световните стандарти, които благоприятстват безпроблемната взаимовръзка между широк спектър от комуникационни системи. От широколентови мрежи до модерни безжични технологии, въздухоплавателна и морска навигация, радиоастрономия, океанографски и сателитен мониторинг на земята, както и сближаването на фиксирани мобилни телефони, интернет и технологии за излъчване, МСД се ангажира да свързва света. За повече информация посетете www.itu.int.

Относно Generation Unlimited

Generation Unlimited (GenU) е глобално мултисекторно партньорство, което отговаря на спешната нужда от разширени възможности за образование, обучение и заетост на млади хора на възраст от 10 до 24 години в безпрецедентен мащаб.

www.generationunlimited.org

Относно Giga
Стартирана от МСД и УНИЦЕФ през 2019 г., Giga е глобална инициатива за свързването на всяко училище към интернет и всеки млад човек към информация, възможности и избор. Тя ​има за цел да гарантира, че всяко дете разполага с необходимите цифрови обществени блага и му е дадена възможност да оформи бъдещето, което иска. За повече информация посетете  www.gigaconnect.org.

 

Контакт за медии

Джорджина Томпсън
Комуникации
УНИЦЕФ Ню Йорк
Тел.: +1 917 238 1559

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.