СЗО и УНИЦЕФ подновяват ангажимента си за ускоряване на мерките за здраве и благосъстояние на всяка възраст

Ново партньорство призовава за ключови действия в областта на всеобщото здравно осигуряване, психичното здраве, извънредните ситуации и храненето

24 Септември 2020
Здраве на бебетата и майките
UNICEF/UNI347408/Karahoda

Женева, 18 септември 2020 г. – Днес Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ подписаха нова рамка за сътрудничество, която ще ускори съвместните усилия в областта на общественото здраве, които поставят най-маргинализираните и уязвими групи от населението на първо място.

Новата рамка за стратегическо сътрудничество се основава на стабилно 70-годишно сътрудничество между двете организации и дава приоритет на четири стратегически области, изискващи незабавно внимание и действия на всички нива на организациите: всеобщ достъп до здравни услуги, чрез първична здравна грижа и здравни системи; психично здраве и психосоциално благосъстояние и развитие; извънредни ситуации в областта на общественото здраве; и хранене на майката и детето.

Освен това, двете организации подписаха нова съвместна програма за психично здраве и психосоциално благосъстояние и развитие на децата и юношите. Тази 10-годишна съвместна дейност ще популяризира психичното здраве и психосоциалното благополучие и развитие, ще подобри достъпа до грижите за психични заболявания и ще намали страданието и ще подобри качеството на живот сред децата и юношите и лицата, полагащи грижи за тях.

„Пандемията COVID-19 разкри огромни пропуски в достъпа до услуги, свързани със здравето, благосъстоянието и храненето при децата и уязвимите групи от населението“, каза Хенриета Фор, изпълнителен директор на УНИЦЕФ. „Никога необходимостта да работим заедно не е била толкова наложителна. Тази нова рамка ще ни помогне да укрепим здравните и хранителните/продоволствените системи и да инвестираме в психичното здраве и психосоциалната подкрепа във всяка държава по света.“ 

От над 70 години СЗО и УНИЦЕФ работят заедно по целия свят, за да гарантират, че децата оцеляват, развиват се оптимално и живеят в безопасна и чиста околна среда. Двете организации си сътрудничат, за да осигурят силно въздействие върху интервенциите, свързани със здравето, имунизациите, храненето, ХИВ и ранното детско развитие, както и услугите за безопасно водоснабдяване и канализация във всеки регион по света, включително в условия на нестабилност и конфликти.

„Съвместната ни работа с УНИЦЕФ се гради на желанието да се уверим, че всяко дете не само оцелява, но и се развива оптимално и трансформира своята общност и бъдещите поколения“, каза д-р Тедрос Аданом Гебрейесус, генерален директор на СЗО. „Изпитваме голяма признателност и уважение към нашите уникални и допълващи се роли и сме единни в ангажимента си да постигнем здравеопазване за всички. Както показва тази пандемия, никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност.“

Днес СЗО и УНИЦЕФ продължават да работят заедно, за да спрат пандемията COVID-19 и да гарантират, че всяка жена и всяко дете имат достъп до основните здравни услуги, от които се нуждаят, включително имунизации и медицински прегледи. 

Двете организации работят заедно и с цел да подкрепят страните за въвеждането и доставката на ваксини срещу COVID-19 в рамките на стълба „Ваксини“ на инициативата „Достъп до инструменти за борба с COVID-19 – ускорител“ (ACT-A), заедно с алианса Gavi, коалицията CEPI и глобални имунизационни партньори.

Освен това организациите укрепват здравните системи, чрез първична здравна грижа, съгласно договореното в Декларацията от Астана и Декларацията на ООН на високо ниво за всеобщ достъп до здравни услуги (UHC), с цел ускоряване на постигането на всеобщия достъп до здравни услуги и Цел 3 от Целите за устойчиво развитие до 2030 г.


Световна здравна организация

Световната здравна организация ръководи международното здравеопазване в световен мащаб в рамките на системата на ООН. Основана през 1948 г., СЗО работи със 194 държави членки в шест региона и има над 150 офиса, а целта ѝ е да насърчава здравето, да поддържа света безопасен и да служи на уязвимите. Целта ни за периода 2019-2023 г. е да гарантираме, че още един милиард души ще имат всеобщ достъп до здравни услуги, да предпазим още един милиард души от спешни здравни ситуации и да осигурим на още един милиард души по-добро здраве и благосъстояние.

Контакт за медии

Марикси Меркадо
Комуникации
УНИЦЕФ
Тел.: +41 79 756 7703

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.