Правата на децата в центъра на COP28

УНИЦЕФ и българското правителство обединяват усилия в съпътстващо събитие на високо ниво на COP28, посветено на Декларацията за децата, младежта и действията по климата

04 Декември 2023
Правата на децата в центъра на COP28
UNICEF Bulgaria/2023

София-Дубай, 4 декември 2023, Климатичният форум COP28 посвещава 8 декември за  Ден на младежта, децата и уменията. На този ден в българския павилион в Дубай ще се проведе специално събитие на високо равнище, по време на което УНИЦЕФ и правителството на България организират  дискусия с деца и млади хора, представители на ЕС и ООН, министри на околната среда от  държави  от Европа и Централна Азия, посветена на Декларацията на УНИЦЕФ за децата, младежите и действията по климата. Декларацията е първият по рода си ангажимент за ускоряване на приобщаващи и ориентирани към децата и младежите политики и действия в областта на климата на национално и глобално ниво. Декларацията е разработена от деца и млади хора и предоставя важна рамка и основа за обсъждане между децата, правителствата и други основни заинтересовани страни за това как нейните разпоредби, отнасящи се до различни измерения на действията в областта на климата, могат да бъдат приложени на практика. България е  сред първите държави от региона, която се присъедини към Декларацията, а  УНИЦЕФ работи с правителствата в подкрепа на нейното изпълнение.

По време на събитието ще отбележим ролята на правителствата за насърчаване прилагането на неотменното право на децата на здравословна околна среда, както и ролята им за предприемане на стъпки за включването на тези права - предвид ангажимента за изпълнение на Парижкото споразумение -  в националните мерки за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в национално определените приноси, националните планове за адаптиране и в дългосрочните стратегии за разрешаване на проблема с емисиите на парникови газове на държавите - членки на ЕС.

Кити ван дер Хейден, заместник-изпълнителен директор на УНИЦЕФ, ще бъде модератор на дискусията, в която ще вземат участие деца и млади хора от различни държави, заместник министър-председателят и министър на екологичния преход и демографските предизвикателства на Испания Тереса Рибера Родригес, председателят на Комитета на ООН за правата на детето Ан Скелтън, комисарят по въпросите на демокрацията и демографията и заместник-председател на ЕК Дубравка Шуица, Закия Катаби, министър на околната среда на Белгия и Юлиан Попов, министър на околната среда и водите на България.

Участниците в събитието ще обсъдят добри практики и примери за ангажименти и приоритети за укрепване на правата на децата относно действията в областта на климата на национално, европейско и регионално равнище.

Климатичната криза не просто променя планетата. Тя променя и децата.

Те са изключително уязвими на замърсяването и промените в климата, тъй като са непропорционално засегнати от последиците от бедствията, деградацията на околната среда и климатичната криза. Въпреки това, трийсет години след подписването на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК), нуждите, правата и перспективите на децата отсъстват почти напълно от политиката, действията и инвестициите в областта на климата на всички нива. Това трябва да се промени.

Лидерите и международната общност трябва да поставят правата на децата в центъра на планираните резултати за COP28, така че техните уникални нужди и права да бъдат зачитани, насърчавани и взети предвид във всички аспекти на действията в областта на климата.

УНИЦЕФ призовава всички държави да подпишат Декларацията за децата, младежта и действията по климата, за да се ускори прилагането на ефективни политики в областта на климата с фокус върху децата.

UNICEF Bulgaria/2023
UNICEF Bulgaria/2023
UNICEF Bulgaria/2023
UNICEF Bulgaria/2023

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.