Почти един милиард деца и възрастни с увреждания, нуждаещи се от помагащи технологии, нямат достъп до тях, сочат данните от нов доклад на УНИЦЕФ и СЗО

Двете организации призовават правителствата, бизнеса, дарителите и гражданското общество да финансират и да дадат приоритет на достъпа до помощни средства

18 Май 2022
две момчета, едното от които на инвалидна количка, са в училище
UNICEF

ЖЕНЕВА/НЮ ЙОРК, 18 май 2022 г. – Нов доклад, публикуван от СЗО и УНИЦЕФ, разкрива, че повече от 2,5 милиарда души се нуждаят от едно или повече помощни средства сред които: инвалидни колички, слухови апарати или приложения, които подкрепят комуникацията и познанието. И все пак близо един милиард от хората със специфични нужди и увреждания нямат достъп до тях, особено в страни с ниски и средни доходи, където само 3% от нуждаещите се разполагат с тези променящи живота продукти.

Глобалният доклад Помагащи технологии за пръв път представя доказателства за глобалната нужда от помагащи технологии и достъп до тях и предоставя серия от препоръки за разширяване на наличността и достъпа им. Според доклада са необходими още повишаване на осведомеността за необходимостта от тях и прилагане на политики за приобщаване и за подобряване на живота на милиони хора. (Вижте по-долу в карето какво прави УНИЦЕФ в България в областта на подпомагащте технологии.)

„Помагащите технологии променят живота – те са път към образованието за деца с увреждания, заетостта и социалното взаимодействие за възрастните, живеещи с увреждания, и за независим достоен живот за възрастните хора“

- каза генералният директор на СЗО д-р Тедрос Гебрейесус. 

„Липсата на достъп на хората до тези променящи живота средства е не само нарушение на човешките им права, но е и икономически нерентабилно. Призоваваме всички страни да финансират и да дадат приоритет на достъпа до помагащи технологии, за да дадат на всеки шанс да разгърне потенциала си."

„Близо 240 милиона е броят на децата с увреждания по света. Лишаването от правото на децата на достъп до продуктите, от които се нуждаят, за да процъфтяват, не само вреди на самите деца, но и лишава семействата и техните общности от всичко, с което те биха могли да допринесат, ако нуждите им бъдат задоволени“

- допълни изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел.

„Без достъп до подпомагащи технологии децата с увреждания ще продължат да пропускат образованието си, ще продължат да бъдат изложени на по-голям риск от детски труд и ще продължат да бъдат подложени на стигма и дискриминация, които подкопават тяхната увереност и благополучие.

Докладът отбелязва, че броят на хората, които се нуждаят от един или повече помощниагащи средства, вероятно ще нарасне до 3,5 милиарда до 2050 г., поради застаряването на населението и разпространението на някои незаразни болести, нарастващо в целия свят. Докладът също така подчертава огромната разлика при достъпа до помагащи технологии за хората в страните с ниски и високи доходи. Анализ на 35 държави разкрива, че достъпът варира от 3% в по-бедните до 90% в богатите страни.

Достъпността на цената е основна бариера за достъп, отбелязва докладът. Около две трети от хората, които ползват помощни средства съобщават, че са заплатили с лични средства за тях. Други споделят, че разчитат на семейството и приятелите си, за да подпомогнат финансово техните нужди.

Проучване в 70 страни, включени в доклада, установява големи пропуски в предоставянето на услуги, както и липса на обучени професионалисти за работа с помагащи технологии, особено в областта на познанието, комуникацията и самообслужването. Предишни проучвания, публикувани от СЗО, отбелязват липсата на информираност и недостъпните цени, липсата на услуги, неадекватното качество на продуктите, асортимента и количеството, както и предизвикателствата при доставките и веригата на доставки като ключови бариери.

Помагащите технологии обикновено се считат за средство за участие в живота на общността и в обществото като цяло наравно с другите; без тях хората страдат от изключване, изложени са на риск от изолация, живеят в бедност, могат да се сблъскат с глад и да бъдат принудени да зависят повече от подкрепата на семейството, общността и правителството.

Положителното въздействие на помощните средства надхвърля подобряването на здравето, благосъстоянието, участието и социалното включване на отделните потребители – защото семействата и обществата също имат голяма полза.

Например, разширяването на достъпа до гарантирано качество, безопасни и достъпни помагащи технологии води до намалени разходи за здравеопазване и социални грижи, като повтарящи се болнични или държавни помощи, и насърчава по-продуктивна работна сила, като косвено стимулира икономическия растеж.

Достъпът до подпомагащи технологии за деца с увреждания често е първата стъпка за детското развитие, достъп до образование, участие в спорта и граждански живот и подготовка за работа като техните връстници.

Децата с увреждания имат допълнителни предизвикателства поради растежа си, което изисква чести корекции или подмяна на техните помощни средства.

Докладът дава препоръки за конкретни действия за подобряване на достъпа, включително:

1. Подобряване на достъпа до системите за образование, здравеопазване и социални грижи.

2. Осигуряване на наличност, безопасност, ефективност и достъпност на помощните средства.

3. Разширяване, диверсификация и подобряване на капацитета на професионалистите, работещи директно и индиректно с помагащи технологии.

4. Активно включване на потребителите на помагащи технологии и техните семейства.

5. Повишаване на обществената осведоменост и борба със стигмата.

6. Инвестиции в политика, основана на данни и доказателства.

7. Инвестиции в изследвания, иновации и благоприятна екосистема.

8. Разработвания и инвестиции в благоприятна среда.

9. Включване на помагащи технологии в хуманитарния отговор на кризи.

10. Осигуряване на техническа и икономическа помощ чрез международно сътрудничество в подкрепа на националните усилия.


УНИЦЕФ в България работи целенасочено за подкрепа на невербалните деца

Ние осигуряваме безплатни и достъпни средства за допълваща и алтернативна комуникация и обучаваме специалисти, учители и родители как да подкрепят невербалните деца чрез помощни средства.

>> Вижте резултатите от нашето изследване за компетентностите и нагласите сред специалистите за допълваща и алтернативна комуникация тук

>> Вижте повече за програмата Глас за всяко дете.

>> Безплатната апликация за символна комуникация C-Board може да свалите от тук


 

Бележки към редакторите:

„Помагащи технологии“ е общ термин за помощни средства и свързаните с тях системи и услуги. Помощните средства могат да подобрят производителността във всички ключови функционални области като мобилност, слух, самообслужване, зрение, познание и комуникация. Те могат да бъдат физически продукти, като инвалидни колички, протези или очила, или цифров софтуер и приложения. А могат да бъдат също и адаптации към физическата среда, например преносими рампи или релси.

Хората в нужда от помагащи технологии включват хора с увреждания, възрастни хора, хора със заразни и незаразни заболявания, включително редки тропически болести, хора с психични заболявания, хора с постепенен функционален спад или загуба на вътрешен капацитет и много хора, засегнати от хуманитарни кризи.

Контакт за медии

Стела Стоянова
Асистент "Комуникации"
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 896 59 89 60

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.