Пандемията от COVID-19: призив към страните да предприемат действия срещу невярната информация

24 септември 2020

24 Септември 2020
Дезинформацията е опасна. Внимавай, преди да споделиш
WHO

Ню Йорк, 23 септември 2020 година – Днес Световната здравна организация (СЗО), съвместно с ООН, специализирани агенции и партньори, призова държавите да разработят и изпълнят планове за действие с цел своевременно разпространяване на научна информация и предотвратяване на разпространението на фалшива информация при зачитане на свободата на словото.

СЗО, ООН, УНИЦЕФ, Общата програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS), Програмата на ООН за развитие (ПРООН), ЮНЕСКО, Международният съюз по далекосъобщенията (МСД), Глобалната инициатива на ООН „Пулс“ и Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФДЧКЧП), заедно с правителствата на Индонезия, Тайланд и Уругвай проведоха уебинар в рамките на 75-ото Общо събрание на ООН, за да привлекат внимание към вредата от разпространяването на невярна информация и дезинформация, която представлява умишлено представяне на невярна информация с определени цели.

„След като вирусът обхвана целия свят, в социалните медии започнаха да се ширят неточни и дори опасни послания, които объркват хората, заблуждават ги и не ги ориентират правилно“, заяви Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. „Нашата инициатива, наречена „Проверено“, води борба с невярната информация, като представя истината. Работим с медийни партньори, граждани, видни личности, които влияят на общественото мнение, и платформи на социалните мрежи за разпространяване на съдържание, което утвърждава науката, предлага решения и вдъхва чувство на солидарност. Това е особено важно за работата ни да укрепим общественото доверие в безопасността и ефикасността на бъдещите ваксини срещу COVID-19. Нуждаем се от „народна ваксина“ на достъпни цени и на разположение на всички“, заяви той.

„Невярната информация и дезинформацията излагат здравето и живота на риск, подкопават вярата в науката, в институциите и в системите на здравеопазване“, изтъкна генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейсус. „За да се преборим с пандемията, имаме нужда от доверие и солидарност, а когато има недоверие, солидарността се топи. Фалшивата информация пречи на действията срещу пандемията и затова трябва да обединим усилията си за борба с нея и за утвърждаване на научните съвети във връзка с общественото здраве. Принципите в основата на борбата с COVID-19 са приложими и към управлението на „инфодемията“. Трябва да я предотвратяваме, да я разкриваме и да ѝ противодействаме съвместно и в дух на солидарност“, подчерта генералният директор на СЗО.

„Освен до непосредствени последици за противодействието на пандемията, дезинформацията води до подкопаване на общественото доверие в демократичните процеси и институции и задълбочава разделенията в обществото“, посочи ръководителят на ПРООН Ахим Щайнер. „Това е едно от най-тревожните управленски предизвикателства на нашето съвремие. ПРООН активно сътрудничи с държавите членки, останалите агенции на ООН и други партньори в търсенето на всеобхватен подход, който зачита правата на човека“, отбеляза Щайнер.

„Невярната информация е едно от най-бързо нарастващите предизвикателства, с които се сблъскват днешните деца“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. „Тя се възползва от пукнатините в доверието към обществото и институциите и още повече ги задълбочава, подкопава доверието в науката и медицината и разделя обществата. В най-пагубните си форми, като например убеждаването на родителите да не ваксинират своите деца, тя може да бъде дори фатална. Тъй като невярната информация е по-скоро симптом, отколкото заболяване, не е достатъчно да ѝ се противодейства само като се изтъква истината. Трябва също така доверие между лидерите, обществата и гражданите“, посочи Хенриета Фор.

„Можем да победим COVID-19 единствено с факти, наука и солидарност в обществото“, подчерта изпълнителният директор на UNAIDS Уини Бянима. „Невярната информация закрепва стигмата и дискриминацията и не бива по никакъв начин да попречи на защитата на правата на човека и осигуряването на достъп до здравеопазване и социална закрила за хората в риск и маргинализираните“, каза Бянима.

„От самото начало на пандемията ЮНЕСКО мобилизира своите международни мрежи от медийни партньори, журналисти, проверяващи фактите, местни радиостанции и експерти, за да могат гражданите да разполагат със средства за борба с фалшивата информация и слуховете – явления, които се задълбочават от пандемията“, изтъкна генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле. „Особено голямо значение има колективната мобилизация за качествена и надеждна информация при строго зачитане на свободата на словото. Повече от всякога сега са ни необходими свободни, независими и плуралистични медии“.

„Доверието е крайъгълният камък на нашия цифров свят“, отбеляза Генералният секретар на Международния съюз по далекосъобщенията Хоулин Зао. „Като се опира на дългосрочната инициатива на СЗО и МСД „Бъди здр@в, бъди мобилен“ (BeHe@lthy BeMobile), МСД работи с националните министерства на далекосъобщенията и здравеопазването и с операторите на мобилни мрежи от самото начало на кризата с цел да се изпращат текстови съобщения на хората без достъп до интернет пряко на мобилните им телефони със здравни съвети за COVID-19 на основата на науката и доказателствата“.

СЗО и нейните партньори настояха държавите да проявят активност и да се вслушат в обществото при разработването на национални планове за действие, както и да овластят общностите в изграждането на доверие и устойчивост спрямо фалшивата информация.

„Гласът на общностите за това как възприемат болестта и реагират на нея има първостепенно значение за укрепване на доверието и премахване на огнищата на заболяване“, заяви генералният секретар на МФДЧКЧП Джаган Чапагаин. „Ако нашият отговор не отразява тревогите и възприятията на общностите, засегнатото население няма да ни приема като важни и доверени субекти и рискуваме противодействието на епидемията да се провали.  Местните субекти са на предната линия при тази криза както никога досега. Трябва да признаем тяхната невероятна роля в изясняването на местните познания и реакции и предприемането на съобразени с тях мерки“.

Съорганизаторите призоваха също така медиите, платформите на социалните мрежи, лидерите на гражданското общество и личностите, които влияят на общественото мнение, да активизират действията си за разпространяване на точна информация и недопускане на невярна информация и дезинформация. Достъпът до точна информация и свободният обмен на идеи онлайн и извън световната мрежа са ключът към ефективните и надеждни мерки за опазване на общественото здраве.

„Глобалната инициатива на ООН „Пулс“ беше подета преди десет години в рамките на системата на ООН като новаторска схема за послания и прогнози в реално време с цел закрила на уязвимите общности във времена на криза“, подчерта Робърт Къркпатрик, директор на Глобалната инициатива на генералния секретар на ООН „Пулс“ за големите данни и изкуствения интелект (ИИ). По време на пандемията рязко се увеличиха заявките от системата на ООН и държавите членки за задълбочена аналитична дейност. Ще продължим да работим със СЗО и другите партньори за установяване и противодействие на невярната информация и дезинформацията“. 


Бележка към редакторите

СЗО определя понятието „инфодемия“ като свръхизобилие на информация онлайн и извън световната мрежа. В него се включва както точната информация, така и невярната информация и дезинформацията.

През май 2020 година на Световната здравна асамблея държавите членки на СЗО приеха Резолюция WHA73.1 за противодействието на COVID-19. Резолюцията подчертава, че управлението на инфодемията е съществена част от контрола върху пандемията от COVID-19, и призовава държавите членки да предоставят надеждно съдържание за COVID-19, да предприемат мерки за борба срещу невярната информация и дезинформацията и да използват широко цифровите технологии в своята реакция. Резолюцията призовават също така международните организации да се борят с невярната информация и дезинформацията в цифровата сфера, да работят за предотвратяване на вредните кибердейности, които засягат изпълнението на здравните мерки, както и да подкрепят предоставянето на научни данни на широката общественост.

 

Лица за връзка с медиите:

Карла Драйсдейл, сътрудник по комуникации, СЗО, cdrysdale@who.int

Роб Скинър, Изпълнителен директор, Служба на ООН за партньорства, skinner@un.org

Сабрина Сидху, специалист по комуникации УНИЦЕФ, +1 917 476 1537 , ssidhu@unicef.org

Софи Бартън-Нот, ръководител „Комуникации“, +41 79 514 68 96, bartonknotts@unaids.org

Сангита Кадка, специалист по комуникации, Бюро на ПРООН за подкрепа на политиките и програмите, +1 212 906 5043, sangita.khadka@undp.org 

Гилерме Канела, ръководител на секция „Свобода на словото и безопасност на журналистите“

сектор „Комуникации и информация“, ЮНЕСКО, g.godoi@unesco.org

Моника Генер, ръководител на направление „Стратегически комуникации“
Международен съюз по далекосъбщенията, +41 22 730 6039 & +41 79 337 4615
pressinfo@itu.int

Фелиция Вакарелу, ръководител „Стратегически комуникации“, Глобална инициатива на ООН „Пулс“
felicia@unglobalpulse.org

Матю Кокран, ръководител, „Медии и застъпничество“, МФДЧКЧП 
matthew.cochrane@ifrc.org

 

Контакт за медии

Сабрина Сидху
УНИЦЕФ Ню Йорк
Тел.: +1 917 4761537,
Имейл: ssidhu@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.