Непридружените и разделени деца, бягащи от ескалиращия конфликт в Украйна, трябва да бъдат защитени

Съвместно изявление на върховния комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди и изпълнителния директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел

08 Март 2022
момче гледа през прозореца, докато чака в евакуационен влак за Пшемисл в Полша, на гара Лвов, Западна Украйна.
UNICEF/UN0603349/Filipov

През изминалата седмица над един милион бежанци бяха принудени да напуснат Украйна в търсене на безопасност и защита. Стотици хиляди от тях са деца, като голяма част  са непридружени или са разделени от родителите или членовете на семейството си.

Децата без родителска грижа са изложени на повишен риск от насилие, малтретиране и експлоатация особено когато тези деца пресичат граници. Рискът от трафик също нараства при извънредни ситуации.

Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и УНИЦЕФ призовават всички съседни и засегнати страни да осигурят навременно идентифициране и регистрация на непридружени и разделени деца, бягащи от Украйна, след като им предоставят достъп до тяхната територия.

Държавите трябва да предложат безопасни пространства за деца и семейства непосредствено след преминаване на границата и да ги свържат с националните системи за закрила на детето. Настоящата извънредна ситуация също така налага бързо разширяване на капацитета на споразуменията за спешна помощ с проверени лица, които предоставят подкрепа и грижи. Необходимо е и други услуги в защита на децата да бъдат разширени, като например такива, свързани с предотвратяване на насилието, основано на пола, както и механизми за проследяване и събиране на семейства.

За закрилата на разселените деца без техните семейства, които се намират извън пределите на държавата им на произход, от изключително голямо значение е предоставянето на временна приемна или друга грижа в рамките на местната общност. Трябва да се положат всички усилия за събиране на децата със семействата им, когато е възможно, ако това събиране е в техен най-добър интерес.

Близо 100 000 деца, половината от които с увреждания, живеят в институционални грижи и интернати в Украйна. Много от тези деца имат живи роднини или законни настойници. Получихме информация за институции, които искат да преместят деца на безопасно място в съседни страни или извън тях. При специфични обстоятелства хуманитарните евакуации могат да бъдат животоспасяващи, както и усилията за извеждане на децата в безопасност, но е изключително важно да се предприемат специални мерки в най-добрия интерес на децата, както и да се вземе съгласието на техните родители или други лица, които се грижат за тях. При никакви обстоятелства семействата не трябва да се разделят в резултат на преместване или евакуация.

Отговорните за децата в институции в Украйна трябва да гарантират, че евакуацията се извършва в съответствие с инструкциите на националните власти. По възможност децата трябва да бъдат евакуирани с техните документи за самоличност, преминаването им през граница трябва незабавно да се докладва на компетентните органи в Украйна и съседните страни.

ВКБООН и УНИЦЕФ изразяват своята благодарност за солидарността и готовността на държавите, които подкрепят непридружени и разделени деца чрез евентуални схеми за преместване. В същото време трябва да се припомни, че непридружените и разделени деца са особено уязвими и техните непосредствени нужди и безопасност там, където се намират, трябва да бъдат приоритет в краткосрочен план. Средносрочните до дългосрочни решения трябва да се идентифицират въз основа на техните най-добри интереси.

ВКБООН и УНИЦЕФ се ангажират да работят заедно, за да подкрепят държавните институции да  предоставят закрила на децата и да гарантират, че тяхната безопасност е основен приоритет.

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.