Министерство на вътрешните работи и УНИЦЕФ засилват сътрудничеството си за закрила на децата в България

Основната цел на съвместната работа е гарантирането на правата на всички деца

26 Юли 2023
Министерство на вътрешните работи и УНИЦЕФ засилват сътрудничеството си за закрила на децата в България
Министерство на вътрешните работи/2023
Blocks
Министерство на вътрешните работи и УНИЦЕФ засилват сътрудничеството си за закрила на децата в България
Министерство на вътрешните работи/2023

На 25 юли 2023 г. в София в Министерство на вътрешните работи беше проведена среща на министъра на вътрешните работи на Република България, г-н Калин Стоянов, и представителя на УНИЦЕФ в България, г-жа Кристина де Бройн, в присъствието на заместник-министъра на вътрешните работи, г-н Стоян Темелакиев, представители на основните дирекции на МВР и служители на УНИЦЕФ-България, работещи съвместно по различни проекти, свързани с правата на децата. 

Министърът приветства г-жа Де Бройн и нейния екип и изказа висока оценка за подкрепата на УНИЦЕФ в дейността на Министерство на вътрешните работи по приоритетното направление за закрила на децата. Той подчерта ролята на организацията в целия процес по промяна на Закона за защита от домашно насилие, приема на деца бежанци и мигранти, включително в контекста на бежанската вълна от Украйна, и редица други области на съвместна работа.

Г-жа де Бройн от своя страна благодари за топлия прием и за отличните резултати, постигнати до момента в работата на УНИЦЕФ с българската страна. Тя представи новата програма за сътрудничество между Правителството на Република България и УНИЦЕФ за периода 2023 – 2027 г. и двугодишния работен план за 2023 -2024 г., в които основните приоритети са свързвани с ранното детско развитие и закрилата на детето; качествено приобщаващо образование и овластяване на младежите;  и социално включване и мониторинг на правата на децата.  

Двете страни приветстваха резултатите на дългогодишното партньорство, насочено към повишаване на капацитета на органите на МВР за работа с деца, споделяне на добри практики и въвеждане на иновативни услуги за деца, пострадали от насилие и престъпление, и техните родители – „Зона ЗаКрила“, подобряване на грижата и закрилата на деца бежанци от Украйна и други държави. УНИЦЕФ и МВР потвърдиха ангажимента си по линия на превенцията и закрилата на децата от онлайн сексуална експлоатация и злоупотреба,  както и в областта на обучението на полицията.

В края на срещата министър Стоянов и г-жа Де Бройн подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и УНИЦЕФ, заедно с работен план към него за периода 2023-2024 г.

Основната цел на съвместната работа е гарантирането на правата на всички деца в България и оказването на подкрепа на деца в риск; деца, пострадали от и свидетели на насилие и престъпление; деца в конфликт със закона, както и деца мигранти, и деца, търсещи или получили международна закрила.

Дейностите в плана са насочени към  укрепване на правната и институционална рамка по отношение на децата в риск; подобряване на междуинституционалната и взаимодействие в областа на правата и закрилата на децата; иновативни модели за за приятелски към децата процедури, и специфични механизми за координация и взаимодействие; развиване и разпространение на добри практики и укрепване капацитета на работещите в правораздавателната система за работа с деца и семейства.

Контакт за медии

Надя Маринова
Сътрудник "Комуникации"
УНИЦЕФ България
Тел.: 0888 552 645
Тел.: 0899 058 087
Имейл: nbezeva@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.