Конфликтите, климатичната криза и COVID-19 представляват големи заплахи за здравето на жените и децата

25 септември 2020 година

25 Септември 2020
Конфликтите, климатичната криза и COVID-19 представляват големи заплахи за здравето на жените и децата
UNICEF/UNI154574/Pirozzi

Ню Йорк, 25 септември 2020 година – Крехкият напредък в опазването на женското и детското здраве е изложен на заплаха от конфликти, климатичната криза и COVID-19 според нов доклад на движението „Всяка жена, всяко дете“.

Да запазим напредъка: да се вдигнем, да възродим, да възстановим, 2020“ подчертава, че от началото на движението „Всяка жена, всяко дете“ преди 10 години под ръководството на Генералния секретар на ООН е постигнат забележителен напредък в подобряването на женското, детското и юношеското здраве по света. Така например през 2019 година беше отбелязано рекордно ниско ниво на детската смъртност под петгодишна възраст, а над един милиард деца бяха ваксинирани през изминалото десетилетие. Имунизациите, присъствието на квалифициран специалист при раждане и достъпът до безопасна питейна вода обхванаха над 80 процента от населението. Майчината смъртност намаля с 35 процента от 2000 година насам, като най-значителен спад беше постигнат след 2010 година. Смята се, че през изминалото десетилетие са предотвратени 25 милиона детски брака.

Но конфликтите, нестабилността на климата и пандемията от COVID-19 излагат на риск здравето и благополучието на всички деца и младежи. По-конкретно кризата с COVID-19 задълбочава съществуващите неравенства, като има данни за диспропорционалното въздействие на срива в основни здравни услуги върху най-уязвимите жени и деца. В разгара на ограниченията поради пандемията бяха затворени училищата в 192 държави, което засегна 1 милиард и 600 милиона ученици. Нараснаха случаите на домашно насилие и малтретирането на момичета и жени. Увеличават се също бедността и гладът.

„Дори преди пандемията от COVID-19 някъде по света на всеки шест секунди 1 дете под под пет години губеше живота си по предотвратими причини“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. „Милиони деца, които живеят в зони на конфликт и в нестабилна среда, се сблъскват с още по-големи трудности след началото на пандемията. Трябва да работим заедно, за да удовлетворим причинените от пандемията най-належащи нужди, като същевременно укрепваме системите на здравеопазване. Само по такъв начин можем да предпазим и спасим живота на много хора“.

През 2019 година 5,2 милиона деца под петгодишна възраст и един милион младежи изгубиха живота си по предотвратими причини. На всеки 13 секунди животът на едно новородено бе изгубен. На всеки час не успяваха да оцелеят 33 родилки, а всеки ден 33 хиляди момичета бяха принудени да сключат брак, обикновено с много по-възрастни мъже.

Докладът представя дълбоко вкоренените неравенства, които продължават да лишават жени, деца и младежи от техните права, като отбелязва, че мястото на раждане е важен фактор за оцеляването. През 2019 година 82 процента от смъртните случаи при деца под петгодишна възраст и 86 процента от смъртността при родилките бяха съсредоточени в Субсахарска Африка и Южна Азия. Девет от всеки десет педиатрични заразявания с ХИВ са регистрирани в Субсахарска Африка. Смъртността сред родилките, новородените, децата и младежите е значително по-висока в страни, хронично засегнати от конфликти.

„Прекалено дълго здравето и правата на жените, децата и младежите убягваха от вниманието и услугите за тях бяха недостатъчно обезпечени с ресурси“, подчерта Хелън Кларк, бивш министър-председател на Нова Зеландия и председател на Съвета на Партньорството за здравето на майките, новородените и децата. „Призоваваме всички партньори да работят съвместно, за да подкрепят правителствата в укрепването на системите на здравеопазване и преодоляването на неравенствата, които спъват напредъка“.

Докладът призовава световната общност да се бори с COVID-19, като същевременно зачита и изпълнява поетите ангажименти, които могат да подобрят живота на жените и децата и да не разширява пропастта между обещанията и действителността.

„Пандемията от COVID-19 заплашва да върне времето назад след постигнатия с години напредък в репродуктивното, майчиното, детското и юношеското здраве. Това е неприемливо“, заяви Мухамад Али Пате, Глобален директор по въпросите на здравето, изхранването и населението в групата на Световната банка и директор на Глобалния механизъм за финансиране (ГМФ). „Партньорството в рамките на ГМФ ще удвои усилията за съвместна работа с партньорите и държавите и ще изпълнява глобалния ангажимент да се гарантира достъп до качествено здравеопазване на приемливи цени, от което се нуждаят всички жени, младежи и деца, за да оцелеят и да преуспяват“.


В доклада се подчертава, че постигнатият десетилетен напредък в здравето за жените, децата и младежите трябва да се опази от въздействието на пандемията и от мерките за борба с нея.

„Възможността за рязък обрат в трудно извоювания напредък в женското, детското и младежкото здраве е реална заплаха“, заяви Тис Бурма, директор на програмата „Репродуктивно, майчино, бебешко, детско и юношеско здраве до 2030 година“. „Внимателното проследяване на пандемията от COVID-19 разкрива, че са необходими своевременни местни данни за по-целенасочени действия и недопускане на все по-големи неравенства. Крайно необходими са глобални и национални инвестиции в местни здравни информационни системи за целенасочени мерки и опазване на постигнатия напредък“.

Без още по-големи усилия за борба с детската смъртност по предотвратими причини  за периода от 2020 до 2030 година 48 милиона деца под петгодишна възраст могат да изгубят живота си. Почти половината от тях ще са новородени.

Докладът се застъпва за по-нататъшни инвестиции от държавите в здравето на всички жени, деца и младежи при всякакви кризи.

„Когато реагираме на COVID-19 и мечтаем за по-добро бъдеще с траен мир, включително у дома, трябва категорично да повтаряме, че правата на жените и децата са безусловни. Дори във времена на криза, всъщност, особено във времена на криза, тяхното сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с него права трябва да бъдат отстоявани на всяка цена“, изтъкна Наталия Канем, изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението.

В доклада се посочва, че движението „Всяка жена, всяко дете“ придобива небивало важна роля в момента, когато встъпваме в Десетилетието на действието за ЦУР сред най-тежката глобална здравна криза на поколението. Набраната от движението скорост трябва да се запази, за да отстоява многостранното начало, да мобилизира действия във всички области за съхраняване на огромните инвестиции и постижения в резултат на поетите ангажименти от неговото начало преди 10 години и да опазва здравето и благосъстоянието на всяка жена, всяко дете, всеки младеж навсякъде по света.

„Несъмнено пандемията отслаби глобалните усилия за подобряване на здравето и благосъстоянието на жените и децата, но това може само да укрепи нашата решителност“, подчерта генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейсус.  „Нашите съвместни действия с движението „Всяка жена, всяко дете“ стават по-важни от всякога.  Сега трябва да подновим своя ангажимент да създадем по-здрав, по-безопасен, по-справедлив и по-устойчив свят за жените, децата и идните поколения“.

Изтеглете основните изводи от доклада тук. 

###

Бележки към редакторите:

Докладът ще бъде представен и обсъден на брифинга на ООН на 25 септември от 11:30 часа до 12:00 часа нюйоркско време (EDT). Можете да проследите брифинга или да гледате запис от него тук.

Оратори:

  • Н.Пр. г-жа Керсти Калюлайд, президент на Република Естония и съпредседател на Координационната група на високо равнище на движението „Всяка жена, всяко дете“ (@KerstiKaljulaid)
  • Н.Пр. г-жа Ерна Солберг, министър-председател на Норвегия и съпредседател на Групата за застъпничество за Целите на устойчивото развитие към Генералния секретар на ООН (@erna_solberg)
  • г-жа Хенриета Фор, Изпълнителен директор на УНИЦЕФ (@unicefchief)
  • Г-жа Ингер Ашинг, Главен изпълнителен директор на международната организация „Спасете децата“ и член на Координационната група на високо равнище на движението „Всяка жена, всяко дете“ (@ingerashing)
  • Г-н Аянда Макаи, актьор от поредицата „Ем Ти Ви Шуга: долу на юг“, Южна Африка (@AyandaMcKayi)
  • Н.Пр. г-жа Амина Дж. Мохамед, Заместник Генерален секретар на ООН (видеовръзка) (@AminaJMohammed)

След представянето ще се организира по-задълбочено обсъждане на данните, анализа и решенията на работната закуска на Партньорството за здравето на майките, новородените и децата, съюза „Бяла панделка“ и движението „Всяка жена, всяко дете“ на 29 септември от 8 до 12 часа нюйоркско време. Регистрирайте се тук.

Лица за връзка с медиите: 
Контакт за запитвания от медии и журналистически заявки за интервюта с участниците в събитието: nbailey@unicef.org 
www.everywomaneverychild.org

 

Контакт за медии

Сабрина Сидху
УНИЦЕФ Ню Йорк
Тел.: +1 917 4761537,
Имейл: ssidhu@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.