Започна кампанията на УНИЦЕФ и партньори „Добре дошли в училище в България“

Агенции на ООН, министерства и неправителствени организации обединяват усилия за разясняване на правилата за записване на украински деца в българската образователна система

17 Август 2022
Деца от Украйна рисуват в новоразкрития от УНИЦЕФ Ценър за подкрепа на деца и семейства бежанци "Синя точка" във Варна
UNICEF Bulgaria/2022/Stoykov

София, 17 август 2022 г. – Остава по-малко от месец до началото на новата учебна година в България. След повече от две години пандемия и половин година война в Украйна завръщането в училище e шанс за едно цяло поколение да се възстанови от кризата в прекъснатото обучение и да има достъп до допълнителна подкрепа и социализация – така необходими след преживените травми заради конфликти и разселване. 

UNICEF Bulgaria/2022

„Знаем, че образованието и ученето са жизненоважни за децата - те дават усещане за нормалност и предвидимост в живота им. Ето защо бих искала да призова всички родители и всички майки – да запишат децата си в училище, защото децата имат нужда от образование. Училището може да даде усещане за стабилност, нормалност, спокойствие, рутина, от която децата имат нужда. В училище децата срещат нови приятели, могат да се включат в разнообразни дейности като обучение по български език и да получат психо-социална подкрепа, което допълнително спомага за тяхното психическо благополучие и по-бърза интеграция.”, заяви Кристина де Бройн, Представител на УНИЦЕФ в Българи

UNICEF Bulgaria/2022

По данни на националните власти в България има над 39 000 деца от Украйна. Част от тях продължават да се обучават онлайн в украинската образователна система, което ги лишава от възможността да се социализират с връстници в България и да се възползват от допълнителна подкрепа, изучаване на език, участие в извънкласни дейности и други, които българското училище може да им предложи. По данни на МОН едва около 530 деца от Украйна са записани в българската образователна система. Само във Варна от началото на лятото до сега са подадени 350 заявления от украински семейства за записване на децата им в училище (данни на РУО Варна). Много родители все още се колебаят какво да предприемат по отношение на образованието на децата си. 

Майки и деца от Украйна в България
UNICEF Bulgaria/2022/D. Minkov

За да им помогнем да направят информиран избор Детският фонд на ООН в България (УНИЦЕФ) и Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) – в партньорство с Фондация за достъп до права (ФАР), Фондация Астра Форум (ФАФ), Българският червен кръст (БЧК) и Фондация „За доброто“ – стартирахме информационната кампания „Добре дошли в училище в България“ за записване на украинските деца у нас. Тя цели да подкрепи усилията на Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването за предоставяне на достъп до образование и здравеопазване за децата бежанци. Кампанията има амбицията да достигне (онлайн и офлайн) до около 10 000 души - да помогне на семействата да се запознаят с всички ползи и специфики на българската образователна система и да са наясно със стъпките, които следва да се предприемат за записване в българско училище. 

„С информационните сесии, които организираме на ключови локации, искаме да насърчим семействата да запишат децата си в българската образователна система и да им кажем, че това е най-доброто решение за предстоящата учебна година“ - заяви Мария Янкова, Директор „Образование“ в УНИЦЕФ България.

Информационните срещи се провеждат на 10 ключови локации в България на руски и украински езици. Адвокатите на ФАР изясняват процедурите, които бежанците от Украйна могат да предприемат, за да запишат децата си в българската образователна система (като подаване на молби в РУО); а експертите от ФАФ изясняват здравните изисквания при постъпване в детска градина и училище (като задължителна рутинна имунизация срещу заразни детски болести). В края на всяка сесия е предвидено време за отговори на въпросите на присъстващите родители, които ще имат възможност да получат и допълнителна информация и ресурси по темата. Поканени са и експерти от държавни институции (РУО и РЗИ), които да дадат актуална информация и насоки. БЧК ще предоставя допълнителни разяснителни сесии в Центровете за подкрепа на бежанци „Синя точка“, а Фондация „За доброто“ в интеграционния си център в гр. София.

 

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.