Едно от всеки шест деца живее в крайна бедност, показва анализ на Световната банка и УНИЦЕФ

356 милиона деца в света се борят за оцеляване с по-малко от 1,9 щатски долара на ден, две трети от тях са в Субсахарска Африка, показва анализът, направен преди пандемията от COVID-19

20 Октомври 2020
Едно от всеки шест деца живее в крайна бедност, показва анализ на Световната банка и УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2018/Oleg Popv

Ню Йорк/Вашингтон, 20 октомври 2020 г. Едно на всеки шест деца в света живее в крайна бедност, общият им брой е 356 милиона. Данните са отпреди пандемията от COVID-19 и се очаква ситуацията да се вложи съществено, показва анализ на Групата на Световната банка и УНИЦЕФ, публикуван днес.

Глобална оценка за децата в бедност: Актуализация (Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update) отбелязва, че две трети от децата, живеещи в домакинства, които се борят за оцеляване със средно по 1,9 щатски долара или по-малко на човек на ден (международната линия за крайна бедност), се намират в Субсахарска Африка, която има ограничени системи за социална закрила. Почти една пета от всички деца в крайна бедност са в Южна Азия.

Според анализа броят на децата, живеещи в крайна бедност, е намалял с 29 милиона между 2013 и 2017 г. УНИЦЕФ и Групата на Световната банка обаче предупреждават, че напредъкът от последните години е с тревожно бавно темпо, неравномерно разпределен и е поставен в риск заради икономическите последствия от пандемията от COVID-19.  

„Едно от всеки шест деца, живеещо в крайна бедност, означава едно от всеки шест деца, което се бори за оцеляване”, заяви Санджай Виджесекера, директор „Програми“ на УНИЦЕФ. „Тези числа сами по себе си трябва да шокират всеки.  А мащабът и дълбочината на това, което знаем за финансовите затруднения в резултат на пандемията, само ще влошат силно ситуацията. Правителствата имат спешна нужда от план за възстановяване по отношение на децата, за да предотвратят това още деца и техните семейства да достигнат до нива на бедност, невиждани от много, много години“.

Въпреки че децата са около една трета от световното население, около половината от крайно бедните са деца. Двойно по-вероятно е деца да бъдат крайно бедни, отколкото възрастни (17,5% от децата срещу 7,9% от възрастните). Най-малките са в най-тежко положение – почти 20% от всички деца под 5-годишна възраст в развиващия се свят живеят в крайно бедни домакинства.

„Фактът, че всяко шесто дете живее в крайна бедност и 50% от крайно бедните в света са деца дори преди пандемията от COVID-19, предизвиква сериозна загриженост у всички нас“, заяви Каролина Санчез-Парамо, глобален директор на програмата на Световната банка, насочена към бедността и социалното равенство. „Крайната бедност лишава стотици милиони деца от възможността да достигнат пълния си потенциал по отношение на физическо и когнитивно развитие и застрашава възможността им да получат добра работа, когато станат възрастни. Заради масовите икономически сътресения, предизвикани от пандемията, сега е по-важно от всякога правителствата да подкрепят бедните домакинства с деца и да изградят отново своя човешки капитал по време на възстановяването“.

Крайната бедност сред децата не е намаляла толкова, колкото сред възрастните – по-голям дял от бедните в света са били деца през 2017 г. в сравнение с данните от 2013 г.  Всички региони в света показват различни нива на намаляване на крайната бедност сред децата, с изключение на Субсахарска Африка, в която се наблюдава увеличение с 64 милиона в абсолютния брой на децата, които се борят за оцеляване с 1,9 долара на ден – от 170 милиона през 2013 г. на 234 милиона през 2017 г.

Детската бедност преобладава в нестабилни и засегнати от конфликти страни, където повече от 40% от децата живеят в крайно бедни домакинства, сравнено с почти 15% от децата в други страни, се посочва в анализа. Той отбелязва също, че над 70% от децата в крайна бедност живеят в домакинства, където главата на домакинството работи в селското стопанство.

Продължаващата криза с COVID-19 ще продължи да засяга непропорционално децата, жените и момичетата, заплашвайки да обърне посоката на трудно постигнатия напредък по отношение на равенството между половете. Мерките за социална закрила играят ключова роля за облекчаването на механизмите за справяне от страна на бедните и уязвимите и по отношение на непосредствената реакция срещу COVID-19, и по отношение на по-дългосрочното възстановяване.

Данните на Световната банка и УНИЦЕФ показват, че в отговор на кризата повечето страни са разширили програмите си за социална закрила, най-вече чрез парично подпомагане. Паричните преводи предоставят платформа за по-дългосрочни инвестиции в човешкия капитал. Особено когато е съчетано с други мерки за развитие на децата и с висококачествени социални услуги, паричното подпомагане показва резултати в борбата с паричната бедност и с множеството други измерения на бедността, както и по отношение на детското здраве, пълноценната храна, когнитивното и некогнитивното развитие.

Много от тези действия обаче са краткосрочни и не са адекватни, за да отговорят на мащаба и очакваното дългосрочно възстановяване. По-важно е от всякога правителствата да разширят и приспособят своите системи и програми за социална закрила, за да се подготвят за бъдещи сътресения. Това включва иновации за финансова устойчивост, укрепване на правните и институционални рамки, защита на човешкия капитал, разширяване на обезщетенията за деца и семейства в дългосрочен план, както и инвестиране в политики в подкрепа на семействата, като например платен отпуск за родителите и качествени детски грижи за всички.


Световната банка и УНИЦЕФ работят заедно в подкрепа на правителствата за измерване, анализиране и предприемането на действия по отношение на детската бедност, включително чрез укрепване на социалната закрила в различен контекст, в това число в нестабилни и засегнати от конфликти страни.

Групата на Световната банка, един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни, предприема мащабни и бързи действия, за да помогне на развиващите се страни да засилят реакцията си срещу пандемията. Тя подкрепя интервенции за общественото здраве, работи за осигуряването на важни доставки и оборудване и помага на частния сектор да продължи да работи и да запазва работни места.

Групата на Световната банка предоставя до 160 милиарда долара за период от 15 месеца, който приключва през юни 2021 г., за да помогне на повече от 100 страни да защитят бедните и уязвимите, да подкрепят бизнеса и да ускорят икономическото възстановяване. Това включва 50 милиарда долара нови ресурси от Международната асоциация за развитие от грантове и заеми при благоприятни условия и 12 милиарда долара за развиващи се страни, за да се финансира закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19.

Контакт за медии

Джорджина Томпсън
Комуникации
УНИЦЕФ Ню Йорк
Тел.: +1 917 238 1559

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.