Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи закрила и мигранти

Церемония по награждаване на участниците в обучителните сесии, проведени в рамките на проекта на УНИЦЕФ

20 Септември 2018
Дете бежанец с ранено и превързано око е седнало на черен път по пътя си към по-безопасно място.
UNICEF/UNI199840/Georgiev

София, 19 септември 2018 г. - Д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България, заедно с г-жа Станкова, заместник-председател на Държавната агенция за бежанците, участва в церемонията по награждаване на участниците в обучителните сесии, проведени в рамките на подкрепения от УНИЦЕФ проект „Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи закрила и мигранти“.

"Ние сме доволни, че тези обучения ще послужат като добра отправна точка за повишаване на знанията и уменията на най-пряко ангажираните служители по отношение на насилието, основано на пола. Децата бежанци и мигранти, включително децата без придружител, са особено уязвими спрямо насилие и експлоатация в ръцете на контрабандисти и трафиканти. Ние сме наясно, че решаването на техните специфични уязвимости включва справяне със сложността на ред предизвикателства. Ето защо, справянето с тези предизвикателства по устойчив и дългосрочен начин изисква сътрудничество и координация между всички отговорни институции и организации. УНИЦЕФ ще продължи да работи с Държавната агенция за бежанците и други партньори, за да подкрепя инициативи за осигуряване на устойчивост и да гради върху постигнатите до момента резултати."  каза д-р Мута.

Тя поздрави участниците за успешното завършване на обучението и изрази благодарността си за активния принос на всички колеги и партньори, които припознаха значението на дейностите по проекта и обучителните сесии.

Представителят на УНИЦЕФ изрази искрената си благодарност за усилията на Държавната агенция за бежанците и Алианса за защита от насилие, основана на пола, за редовната им обратна връзка и предложения за оформяне и планиране на дейностите за повишаване на капацитета. 

В периода септември 2017 г. - август 2018 г. УНИЦЕФ България съвместно с офисите на УНИЦЕФ в Сърбия и Гърция изпълни редица дейности, свързани с международния проект, финансиран от Бюрото на САЩ за население, бежанци и миграция. Проектът беше насочен към укрепване на системата за защита от насилие, основано на пола, на междуинституционално равнище в съответствие с международните стандарти и добри практики. Бяха проведени общо 7 практически обучителни сесии за 75 служители от Държавната агенция за бежанците, дирекция „Миграция“ към МВР, Агенция за социално подпомагане, РПУ, НПО, доставчици на услуги, психолози, прокурори адвокати, предоставящи правна помощ.

Контакт за медии

Деница Делвил

Директор Kомуникации

УНИЦЕФ България

Тел.: +359 2 96 96 207

ЗА УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

Следвай ни във FacebookTwitter и Instagram.