ДАБ, УНИЦЕФ, МОМ и Посолството на Швейцария откриха сигурна зона за непридружени деца бежанци в Регистрационно-приемателния център – гр. Харманли

Повече от 11 000 непридружени деца бежанци са потърсили закрила в България за последните 5 години

15 Май 2024
Откриване на сигурна зона в Харманли
UNICEF/2024/DobrinMinkov

Харманли, 16 Май 2024, Днес беше открита трета сигурна зона за непридружени деца бежанци  в най-големия у нас Регистрационно - приемателен център за бежанци в гр. Харманли. На откриването присъстваха Г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България, г-н Калин Стоянов, министър на вътрешните работи, Н. Пр. Раймунд Фурер, Посланик на Конфедерация Швейцария в Република България, г-жа Добромира Карева, зам.-министър на Министерството на здравеопазването, г-жа Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците, д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето и г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

„България е сред европейските държави, в които са настанени най-голям брой непридружени деца бежанци. Присъствието днес тук на толкова много представители на институциите е знак, че българската държава не бяга от своята отговорност. Днес най-големите благодарности са за съвместните усилия на Държавната агенция за бежанците, на Международната организация по миграция –  България и УНИЦЕФ, за да имаме поредната сигурна зона за непридружени деца.“ – заяви г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Р България на официалната церемония по откриването на сигурната зона.

Официалните гости бяха приветствани от част от децата-бежанци и деца от местни творчески групи от Харманли.

„Любов не се римува с война. Войната сръвшва, а любовта остава. Благодарни сме на България, че ни приема и ни осигурява закрила.“ - Аммира, Сирия 12г.

Сигурната зона е изградена съвместно от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) ,УНИЦЕФ България и Международна организация по миграция (МОМ) България с финансовата подкрепа на Държавния департамент по миграция (SEM) на Швейцария.

"Децата винаги са били основна ценност в българското общество и вярвам, че тяхната закрила, както и инвестирането в тяхното развитие остават национален приоритет и обща, споделена отговорност между всички институции в страната ни.", заяви при откриването Мариана Тошева, Председател на Държавната агенция за бежанците.

“Швейцария и България си партнират за преодоляване на предизвикателствата в областта на миграцията. Двустранното сътрудничество между двете държави, особено в управлението на миграцонните процеси, се основава на силни и стабилни отношения. Ето защо е ключово, че обединихме усилия, за да осигурим защита и грижа за децата, които без съмнение са тези, които страдат най-много и се нуждаят от най-голяма помощ по време на кризи и принудителна миграция", заяви посланик Фурер в приветствието си.

Новата „Сигурна зона“ в Харманли, която е третата в страната, предоставя сигурно и защитено пространство и денонощна (24/7) грижа за най-уязвимите деца, които са разделени от семействата си.

В зоната могат да се настанят 98 деца с възможност за увеличаване на капацитета в случай на криза. Зоната разполага с обособени помещения за момичета и деца с увреждания, две офис помещения, столова и всекидневна.

Това ще предостави възможност всяко дете, настането в сигурната зона, да получи подходяща грижа и закрила, подкрепа за настаняване в социална услуга и проследяване на индивидуалния случай и нужди на всяко дете, включително възможността за събиране със семействата им.

Контекст:

Като външна граница на ЕС, България се намира на прага на източносредиземноморския маршрут и е една от основните държави, през които хората, търсещи спасение от преследване и конфликти, както и мигрантите пристигат в ЕС. От 2017 година, броят на непридружените деца се увеличава значително и към момента е около 70% от общия брой на децата, които кандидатстват за международна закрила. От 2021 г. до 2023 г. ДАБ е приела молбите на 10 363 непридружени деца. През последните две години в България е регистриран рекордно висок брой непридружени деца, търсещи закрила - 3348 през 2022 г. и 3843 през 2023 г.

От началото на 2024 до днешна дата 416 непридружени деца са потърсили закрила в България. За същия период, общият брой молби за закрила, регистриран от ДАБ е  2774, като 781 от тях са на деца. 178 непридружени деца са настанени в сигурни зони в центровете на ДАБ.

Към 16 май 2024, в РПЦ Харманли има настанени 302 лица, търсещи закрила, основно от Сирия. От тях, 123 са мъже, 44 жени и 135 деца. От децата, 58 са непридружени, като 7 от тях са под 14 г. 13 семейства с деца също живеят в центъра.  Около 40% от непридружените деца са получили международна закрила, след което следва да бъдат изведени от центъра ит настанени в социална услуга.

Достъпът до алтернативна грижа и социални услуги (като приемната грижа, центрове за настаняване от семеен тип, преходно или защитено жилищe) е от решаващо значение за непридружените деца, Те осигуряват на децата стабилност, сигурност, чувство за принадлежност, както и близка до семейната среда, в отсъствието на техните родители или лица, които полагат грижа за тях, което е от съществено значение за благополучието и развитието на детето.

За съжаление, въпреки усилията за увеличаването на броя и капацитета на социалните услуги за подкрепа на деца в страната през последните години, все още много от тях не са готови да работят с деца бежанци и мигранти и да посрещнат техните специфични нужди. През 2022 година броят на настанените непридружени деца в социални услуги е 29 като през 2023 година той се увеличава на 43.

„Всяко дете има право на сигурност, закрила, грижа и подкрепа, независимо от имиграционния му статус, държавата на произход, пол, раса или религията на детето. Всяко дете е преди всичко дете.  Непридружените деца се нуждаят от цялостни грижи, достъп до образование, здравеопазване, правна помощ и психосоциална подкрепа. УНИЦЕФ ще продължи да подкрепя децата и отговорните институции в усилията им да осигурят ефективна грижа и закрила на децата бежанци.“, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Повече информация и ресурси за програмите на УНИЦЕФ България за подкрепа на децата бежанци и мигранти може да откриете тук.

Линк към фото-изложбата „Невинност без граници“, в която разказваме историите на децата, преминали няколко граници в търсене на надежда, сигурност и закрила ще откриете тук.

Изложбата беше разположена и в Културния дом в Харманли, където по-късно през деня се проведе и експертна среща на институциите  и организациите, работещи с непридружени или разделени от семействата си деца чужденци, включително децата търсещи или получили международна, или временна закрила, за да обсъдят съществуващите добри практики, предизвикателства и възможности за подобряване на координацията и взаимодействието в работата си.

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.