Покана за участие в търг за доставка на 8 леки автомобила

Краен срок за получаване на офертите - сряда, 21 април 2021 г.

УНИЦЕФ
Детски ръце са вдигнати пред логото на УНИЦЕФ
UNICEF/UNI40568/Pirozzi