Покана за изпращане на предложения за предоставяне на телемаркетингови услуги

Краен срок за получаване на оферти: 13:00 ч. на 07 май 2024 г.

Raised hands in front of UNICEF's logo
UNICEF/UNI40568/Pirozzi